NYHETER 2024-02-01

Region Västerbotten avvecklar stabsläge

Under torsdagen kom besked om att det system som Region Västerbotten använder vid utskrivning av patienter ska vara i drift under fredag morgon. Därför avvecklas också den regionala särskilda sjukvårdsledningen som varit aktiverad under driftstörningarna.

Skylt till Regionens hus.

– Eftersom driftstörningen ser ut att lösa sig under morgondagen, bedömer vi att regional särskild sjukvårdsledning kan avvecklas och att återstarten kan hanteras av den ordinarie förvaltningen, säger Sofie Jacobsson, sjukvårdsledare i den regionala särskilda sjukvårdsledningen.

Den andra driftstörningen, som var hos regionens leverantör av förbrukningsvaror, löste sig tidigare under veckan.

Gott arbete under driftstörningarna

Under de senaste veckornas driftstörningar har flera av Region Västerbottens verksamheter fått jobba hårt, ställt om och tänkt nytt. Det har funnits ett gott samarbete mellan olika verksamheter i Region Västerbotten, samt med länets kommuner.

– Från den regionala särskilda sjukvårdsledningen är vi imponerade över verksamheternas förmåga att hela tiden anpassa sig efter ändrade förutsättningar. Det är en styrka som gör att vi kommer stå ännu bättre rustade om något liknande skulle hända igen, säger Sofie Jacobsson.

Tillbaka till nyhetslistan