MediACin

Publicerade nummer av MediACin, ett medicinskt magasin utgivet av Läkemedelskommittén i Västerbotten som utkommer varannan vecka sedan 1993.

För prenumeration av Mediacin, skicka e-postadress till lakemedelskommitten@regionvasterbotten.se

Senaste numren av MediACin

2021

Nr 16 - Planerat driftstopp i införandet av Nationell läkemedelslista

Nr 15 - Norrländska läkemedelsdagarna 2022

Nr 14 - Sannolikt ingen effekt av sömnläkemedel efter två år

Nr 13 - Serviceförråd och Sällanförråd NUS och Skellefteå lasarett

Nr 12 - Ögondroppar till inneliggande patienter

Nr 11 - Risk för kommande restsituation av Isocef® (ceftibuten)

Nr 10 - Fytofotodermatit

Nr 9 - Läkemedelsinducerad fotosensitivitet
– viktigt att uppmana patienter till försiktighet vid solexponering

Nr 8 - Nationell läkemedelslista – ny lag och nytt register

Nr 7 - Tinnitus och antidepressiva läkemedel

Nr 6 - TLV subventionerar melatonin till barn och ungdomar med adhd

Nr 5 - Patientbroschyr - Beroendeframkallande läkemedel

Nr 4 - Biverkningar av abrupt utsättande av litium?

Nr 3 - Läkemedelsmål i Västerbotten

Nr 2 - Stöd för förbättrade levnadsvanor under pandemin

Nr 1 - Nytt i årets upplaga Terapirekommendationer 2021

2020

Leveransproblem för tabletter innehållande vitamin B12

Interaktionsrisk mellan Waran och kosttillskottet MOVO (strandnypon)?

Sjuksköterskors dosjustering av läkemedel

Patientens samlade läkemedelslista i NCS Cross - ansvar och riktlinjer för hantering

Norrländska läkemedelsdagarna 2021

Bra med centrala receptfavoriter

Rekommendera receptfritt!

Restsituation Beviplex forte samt Smarta läkemedelsval

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (”papperslösa”)

Finns det någon skillnad i risk för fosterpåverkan mellan desloratadin och loratadin vid behandling av allergi hos gravida?

Läkemedel utanför förmånen blir utbytbara

Inhalationsbehandling i Covid-19 tider

Sammanställning av sederingsmedel som alternativ till propofol i samband med respiratorbehandling av patienter med Covid-19 - inför en eventuell bristsituation

Omvårdnad vid luftvägsbesvär

Behandling av sömnstörning

Generella Licenser på rekvisition och byte av sjukhusapoteksleverantör

Fosterbradykardi och parenteral järnbehandling

Läkemedelsmål i Västerbotten

Isocef (ceftibuten) generell licens efter beslut från Läkemedelsverket

Nyheter i Terapirekommendationer 2020

2019

Restsituation Dalacin (klindamycin) oral lösning 15 mg/ml

Effekt av hostmedicin

Samordning och information runt restnoterade läkemedel ska förbättras

Fem dygns behandling räckte vid halsfluss

Utbytbarhet Lithionit och Litarex? En ELINOR-fråga

Avrådande angående patientfinansierad dosdispensering

Tramadol och kramper - en ELINOR utredning

Användandet av antiinflammatoriska geler är inte riskfritt

Diagnoser/terapiområden för centrala receptfavoriter

Ny försäkring gäller vid off labelförskrivning

Läkemedelsbehandling av pollenallergi under graviditet och amning

Läkemedelsinformationscentralen ELINOR

När ska vi egentligen behandla med D-vitamin?

Restnoteringar - när läkemedel tillfälligt tar slut

Aimovig - ett nytt läkemedel vid kronisk migrän

Mjukgörande preparat till barn, hur ska vi tänka?

Läkemedelsmål i Västerbotten 2019

Oviss restnotering för preparat innehållande zopiklon

Nyheter i Terapirekommendationer 2019

2018

Uppföljning av äldremålen och sömnläkemedel i Västerbotten

Nytt regelverk för licenser

Evidens för B12-substitution hos äldre, inklusive behandlingstid och eventuell utsättning?

Diklofenak - risk för hjärta och miljö

Behandling med starka perorala opioider vid icke malign smärta

Höststädning av läkemedelslistor samt nya centrala receptfavoriter

Pascalutbildning samt vanligt förekommande Pascalavvikelser

Nya centrala receptfavoriter/Pregabalin narkotikaklassas

Tänkvärt vid receptförskrivning

Byt Lyrica mot generiskt pregabalin!

Läkemedelsbehandling av pollenallergi under graviditet och amning?

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Quetiapin under graviditet?

Samverkansregler med industrin

Långt QT-syndrom (LQTS) och läkemedel

Biosimilarer

Alvedon 665 mg antas upphöra

Läkemedelsmål 2018

Nyheter i Terapirekommendationerna 2018

 2017

2016

2015

Ansvarig utgivare

Bo Sundqvist
bo.sundqvist@regionvasterbotten.se

Jennie Nyman Administratör
E-post
jennie.nyman@regionvasterbotten.se
Therese Ahlepil Apotekare
E-post
therese.ahlepil@regionvasterbotten.se