NYHETER 2021-02-25

Region Västerbotten erbjuder egenprovtagning för antikroppar mot covid-19

Som första region i Sverige erbjuder Region Västerbotten från och med 1 mars invånare möjlighet att beställa hem provtagningskit och att ta prov på sig själv för att se om man har antikroppar mot covid-19.

Egenprovtagning för antikroppar mot covid-19 blir möjligt för invånare i Västerbotten från och med 1 mars. Proverna analyseras vid Norrlands universitetssjukhus. Foto: Emil Byström

Från och med den 1 mars kan länets invånare beställa hem ett provtagningskit via en länk på 1177.se, ta ett kapillärt blodprov, ett stick i fingret, på sig själv och skicka provet för analys med vanlig post. När provet är analyserat, efter omkring två veckor, får man ett sms eller mejl och kan logga in på direkttest.se för att se sitt provsvar.

– Det är glädjande att vi återigen har ett brett erbjudande om antikroppstestning i Västerbotten och kan möta den efterfrågan som finns. Genom att provtagningen görs i hemmet blir det tillgängligt för fler invånare, utan att vårdens resurser belastas, säger Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare.

Egenprovtagning för antikroppar för länets invånare blir möjligt genom att Region Västerbotten har slutit avtal med Capitainer och Xerum. Capitainer har utvecklat produkten för egenprovtagning för antikroppar, som bygger på DBS-teknik, dried blood spot. Det Umeåbaserade företaget Xerum har utvecklat metodiken för analys. Proverna analyseras vid Norrlands universitetssjukhus.

– Tillförlitligheten i analysresultaten av dessa kapillära prov är lika hög som de för venösa prov, säger Gunilla Persson.

Om något av följande stämmer in kan man ta ett antikroppstest:

  • Man har varit sjuk men inte gjort något PCR-test under tiden man hade symtom.
  • Någon i ens familj eller person man umgåtts med har haft covid-19, men man har själv inte provtagits eller tagit ett test som visade negativt provsvar.
  • Man har varit sjuk och har personer i sin omgivning som är över 70 år eller tillhör en annan riskgrupp.

Antikroppstest erbjuds från det år man fyller 16 år. Ett antikroppstest kostar 200 kronor och ingår inte i högkostnadsskyddet.

För att beställa kit för egenprovtagning för antikroppar och kunna se sitt provsvar behöver man ha svenskt personnummer och BankID. Man behöver ha tillgång till Swish för att betala för provtagningen i samband med beställning.

Egenprovtagning för antikroppar kommer preliminärt att vara tillgängligt till och med sista maj.

– Senast vi hade ett brett erbjudande om antikroppstester i länet, mellan november och januari, analyserades över 8000 prover och 18 % av dessa visade antikroppar mot covid-19. Sedan dess har vi haft en hög smittspridning, säger Gunilla Persson. 

Mer information om egenprovtagning för antikroppar mot covid-19 på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan