Support Office for Lifescience and Health

Support Office for Lifescience and Health är ett 3-årigt projekt för att stärka förutsättningarna kring samverkan inför projektansökningar till innovation & utvecklingsprojekt.

Projektets hemsida hittar du här

Support Office for Lifescience and Health kan du vända dig till om du vill veta mer om till exempel:

  • Nätverk och Kluster
  • Verktyg och Avtal 
  • Stöd att hitta projekpartners
  • Metoder för att ta fram hållbara projektidéer 
  • Vilka utlysningar det finns och kommer finnas framöver

Vi kan stötta i processen inför en projektansökan om extern finansiering där målet är att i samverkan med minst en annan part utveckla, testa eller implementera en produkt i Västerbotten eller Norrbotten. 

När du sedan vill ha hjälp med att skriva ansökan går:

..du som är kliniker vidare till EU-projektkontoret på Region Västerbotten

..du som är forskare knuten till Umeå Universitet till enheten för forskningsstöd och samverkan

..du som är knuten till Luleå Tekniska Universitet till Grants Office

..du som företagare vidare genom kontakt med Eu-projektkontoret eller SOLH projektet. 

 

Rebekka Mannelqvist Projektkoordinator på EU-projektkontoret
E-post
Rebekka.Mannelqvist@regionvasterbotten.se
Telefon
076-1260597
Nils Sandberg Strateg EU projekt & Teamledare för EU-projektkontoret
E-post
nils.sandberg@regionvasterbotten.se
Telefon
0730454247