NYHETER 2023-10-26

Upphandlingen kring förlossningen i Lycksele avbryts

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid ett extrainsatt sammanträde under torsdagen att avbryta upphandlingen rörande förlossningsverksamheten vid Lycksele lasarett. Anledningen är att det vid anbudstidens utgång endast fanns ett giltigt anbud, vilket inte nämnden ser som önskvärt ur konkurrenshänseende. Nu inleder verksamhetsledningen i Lycksele ett intensivt rekryteringsarbete efter såväl egen personal som hyrpersonal, med ambitionen att åter kunna starta upp förlossningsavdelningen i egen regi i slutet av januari 2024.

Huvudentrén vid Lycksele lasarett. Foto: Linn Johansson

–  Vi valde att avbryta upphandlingen för att utfallet inte blev gynnsamt för regionen. Vi hade hoppats på fler giltiga och konkurrerande anbud. Nu jobbar vi utifrån rådande förutsättningar och blickar framåt. Målbilden har inte förändrats, vi ska ha våra tre förlossningsenheter öppna och få till en långsiktigt hållbar verksamhet i hela länet. Gravida i södra Lappland ska kunna förlösas på Lycksele lasarett igen, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S).

– Det finns goda förhoppningar om att kunna rekrytera medarbetare samt även bemanna upp verksamheten med hyrpersonal i egen regi, med start i slutet av januari 2024. Verksamhetsledningen vid Centrum för obstetrik och gynekologi, där förlossningen i Lycksele ingår, fortsätter och intensifierar det arbetet i och med dagens beslut, säger biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabeth Karlsson.

Hållit stängt under 2023

Det var vid sitt sammanträde i januari som hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten beslutade att påbörja arbetet att upphandla ett konsultbolag med totalansvar för bemanning av såväl läkar- som barnmorskekompetens som komplement till nuvarande personalstab med uppdrag att succesivt växla över till bemanning i egen regi. Detta mot bakgrund av att verksamheten haft svårigheter med bemanningen och periodvis tvingats hålla tillfälligt stängt.

Förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett har hållits helt stängd sedan i januari 2023 och gravida i upptagningsområdet södra Lappland har hänvisats till Skellefteå lasarett eller Norrlands universitetssjukhus. Barnmorskor anställda i Lycksele har under perioden arbetat på roterande scheman i Skellefteå och Umeå.

Under året har chefer och medarbetare i Lycksele arbetat med verksamhetsutveckling för att bland annat kunna erbjuda barnmorskeledda förlossningar enligt den så kallade Lyckselemodellen samt att lokaler i vissa delar har byggts om och anpassats för en modern förlossningsvård och framtida behov.

Tillbaka till nyhetslistan