NYHETER 2023-11-10

Gunilla i Kåge: Bra att det lyfts på locket överallt!

Samtliga anställda inom primärvården i Skellefteå och Norsjö fick möjlighet att delta under Livskraft tillsammans-dagarna. Nu inleds nästa fas. Kvalitetsråd med representanter från hälsocentralerna ska arbeta med utmaningarna som finns för att gå från ett nuläge till ett ”nyläge”. – Det bra att någon har fått ansvaret att lyfta på locket överallt, säger distriktsköterskan Gunilla Lundmark.

Gunilla Lundmark och Karin Paulander.
Distriktssköterskan Gunilla Lundmark och verksamhetschefen Karin Paulander. Foto: Ejja Häman Aktell / Karin Paulander Foto: Ejja Häman Aktell / Karin Paulander

"Livskraft tillsammans" startades upp för att förbättra primärvården i norra länsdelen. Målet är att förbättra kompetensförsörjningen och tillgängligheten. 

En som var med under den senaste Livskraft tillsammans-dagen är Gunilla Lundmark, som har jobbat som distriktsköterska inom landsting och region i hela 41 år. 

– Det är så otroligt trevligt med alla människor jag möter. Man får trösta, hitta lösningar och behandlingar. Det är helt fantastiskt att få vara en del i det, säger Gunilla Lundmark. 

”Vi behöver modernisera oss” 

Gunilla är positiv kring upplevelsen hon hade på Livskraft-tillsammans dagen som hon deltog på. 

– Dagen var välstrukturerad. Bra att någon tar tag i det här för som det är just nu funkar inte strukturen. Det är bra att man frågar människor som har slutat varför de gjort det. Vi behöver modernisera oss med de digitala verktygen och få till att personalen är mer delaktiga i ledarskapet. 

Fler arbetskompisar 

Det är en särskild utmaning som hon ser på sin hälsocentral i Kåge där hon jobbat de senaste 26 åren. 

– Vi vill ha fler arbetskompisar! Det behövs fler fasta läkare och distriktsköterskor. Det bra för oss och för patienterna. Vi är en lagom stor hälsocentral på 5000 listade och jag hoppas att fler ser fördelarna med att jobba här. 

Vill vara där hon gör störst skillnad 

Någon som är ny i sitt uppdrag är Karin Paulander som så sent som i oktober blev verksamhetschef för hälsocentralerna Heimdall, Erikslid, Boliden och Norsjö. 

– Jag tog mig an uppdraget för att jag vill vara där jag kan göra störst skillnad, säger Karin Paulander. 

Hon är entusiastisk över Livskraft tillsammans-dagarna hon deltog på. 

– Fantastiskt att få samla alla. Det var få som inte hade möjlighet att komma. Jätteviktigt att vi fick träffas från flera hälsocentraler och motivera varandra. Det kändes som ett startskott för ett vidare arbete. 

Patienterna vet 

Under Livskraft tillsammans-dagarna presenterades resultatet av patientintervjuer som genomförts, något som gladde Karin Paulander. 

– Patienterna som besöker oss är ofta väldigt nöjda med tillgängligheten. Även om det inte står i journalen vem som är ens fasta vårdkontakt verkar patienterna veta det.  

Hon ser tydliga utmaningar för respektive hälsocentral i hennes basområde. 

– En av utmaningarna i centrala stan är att Skellefteå växer och vi behöver anpassa oss efter det. Vi konkurrerar om samma personal som kommunerna i hög utsträckning och det märks kanske tydligast i Boliden och Norsjö. Därför behöver vi locka med att vara en attraktiv arbetsplats där man trivs och det finns möjlighet att utvecklas. 

Rätt tid på rätt nivå 

I arbetssätt ser Karin Paulander ett tydligt förbättringsområde som kan göra skillnad. 

– Vi behöver vara tillgängliga i rätt tid och på rätt nivå. Just nu hittar inte alla patienter riktigt rätt väg in att nå oss. Det påverkar att vi inom primärvården upplever att vi inte hinner med. Vi tittar på lösningar med digitalt först och fysiskt när det behövs. 

Under denna vecka inleds nästa fas med kvalitetsråd. Då träffas representanter från alla hälsocentraler i representerade från alla yrkesgrupper för att arbeta med utmaningarna som finns och bidra till att gå från ord till handling. 

Tidigare artiklar om Livskraftresan:

Framtidstro inom primärvården i Skellefteå och Norsjö
Nu har primärvårdsresan startat

Text: Daniel Marklund

Tillbaka till nyhetslistan