NYHETER 2023-05-30

MT-FoU var i maj värd för en internationell workshop kring glymfatiska systemet

Detta var det tredje mötet för Human Brain Clearance Imaging (HBCI), ett konsortium finansierat av EU-Joint Program - Neurodegenerative Disease Research (JPND). Det inkluderar fem europeiska centra, Leiden, Umeå, Bonn, Köpenhamn och Oslo.

Målet med konsortieprojektet är att utveckla kliniskt applicerbara tekniker att mäta glymfatisk flöde (  vätskeflöde genom hjärnan med en renande effekt) och studera fysiologi relaterad till glymfatiska systemet. På mötet deltog bland annat Majken Nedergaard som 2012 publicerade huvudartikeln där glymfatiska systemet presenterade och Geir Ringstad som är världsledande i MR-forskning för klinisk implementerad imaging av glymfatiska systemet. Mötet blev mycket lyckat med gemensam genomgång av nya data och konstruktiva diskussioner. 

Tillbaka till nyhetslistan