67,9 miljoner i EU-stöd till utvecklingsprojekt i Västerbotten

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har vid sitt prioriteringsmöte tilldelat närmare 67,9 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i Västerbotten. Totalt beviljades 28 projekt till ett värde av 250 miljoner kronor.

Spargris

Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland har under veckan beslutat om hur medel från de två EU-fonderna Europeiska Socialfonden samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden ska bidra till regional utveckling och tillväxtinsatser i Norr- och Västerbotten.

Bland de ansökningar som partnerskapet tog ställning till tillföll medel till nio projekt unika för Västerbotten:


 
– Vi tror på de här projekten, som alla ska leda till fler företag, tillväxt i befintliga företag och fler jobb i Västerbotten, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Vid sammanträdet beslutade Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland om att prioriterat totalt 28 projekt som tillsammans får cirka 250 miljoner kronor i EU-stöd. Flera av projekten går till samverkansprojekt mellan Norr- och Västerbotten. Ta del av listan över samtliga beviljade projekt här:

Beslut prioritering ERUF 2018-12-11
Beslut prioritering ESF 2018-12-11
 

Mer om några av projekten

Innovationshubb för unga entreprenörer
Projektets syfte/övergripande mål är att stärka unga entreprenörers innovationsförmåga och innovationssamverkan med företag i BIC-klustret och akademi. Projektets mål är att innovationsverksamheten ska öka och fler innovationer ska marknadsintroduceras av unga entreprenörer.

Urkraft
Urkraft ska tillsammans med samverkanspartners Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö och Region Västerbotten, hitta gemensamma lösningar för att öka sannolikheten för unga människor med aktivitetsersättning att få hjälp att återfå en arbetsförmåga. Då utbudet av möjliga aktiviteter är starkt begränsat vill vi därför utreda och utveckla ett utbud av förberedande aktiviteter som ett försteg till arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsplatsnära aktiviteter eller studier.

Exportfokus
Målsättningen med projektet är att öka beläggningen hos företag inom besöksnäringen genom ökad kunskap om export.
 
 

För mer information:

Katarina Molin
Enhetschef
Företag och projektutveckling
070-342 7234
katarina.molin@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan