Aktuellt i Västerbotten vecka 29

Läget för covid-19 är fortsatt stabilt i Västerbotten. I dagsläget har länet haft totalt 786 bekräftade fall. Under veckan har egenprovtagning för invånare påbörjats och utökad smittspårning via en central smittspårningsenhet har inletts.

Aktuellt i Västerbotten v.29

Sedan i måndags erbjuds allmänheten att testa sig själva för covid-19. Ut- och inlämningsställen för provtagningskit finns i Skellefteå, Umeå och Lycksele och på ett antal hälsocentraler runtom i länet. Tanken är att successivt utöka egenprovtagningen till hela regionen. Det har hittills lämnats ut ungefär 400 egenprovskit i regionen sedan i måndags.

Sedan 15 juni har vårdpersonal inom region och kommun, samt personer med andra samhällsviktiga funktioner, erbjudits egenprovtagning. Cirka 800 sådana tester har gjorts sedan starten och 6 procent har varit positiva.

Egenprovtagning vid milda symtom

Egenprovtagning erbjuds vid milda symtom som kan tyda på covid-19, till exempel snuva, nästäppa, hosta, ont i halsen, nedsatt luktsinne eller smaksinne, illamående eller värk i muskler och leder. För att resultatet ska bli så korrekt som möjligt ska man ha haft symtom i minst ett dygn innan man testar sig.

Provet tar man på sig själv genom att topsa i svalg och näsa, samt lämna ett salivprov.

Se instruktionsfilm för egenprovtagning.

– I Skellefteå och Umeå har vi centrala ut- och inlämningsstationer i anslutning till de två sjukhusen, så i centralorterna kommer inte varje hälsocentral erbjuda egenprovtagning, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

I Lycksele görs ut- och inlämning av test vid Stenbergska hälsocentral. För övriga orter söker man information från respektive hälsocentral för besked om de erbjuder egenprovtagning i dagsläget.

Sök kontaktuppgifter till hälsocentraler här.

Hämtas av symptomfri person

– Vi rekommenderar att en symtomfri person hämtar och lämnar provet för att inte sprida smittan, säger Gunilla Persson.

Testet registreras på direkttest.se. För det krävs ett giltigt BankID. Har man inte det går det fortfarande bra att kontakta sin hälsocentral för bedömning och provtagning där. Har man allvarliga symtom, som hög feber och svårt att andas, ska man inte ta prov på sig själv utan söka vård direkt.

Ytterligare information om egenprovtagning i Västerbotten kan du läsa här.

Utökad smittspårning

Den här veckan har Region Västerbotten även utökat smittspårningen och infört en central smittspårningsenhet. Intensiv smittspårning har gjorts inom vården fortlöpande, men nu ska även allmänheten smittspåras mer aktivt. Till exempel kommer nu även familjemedlemmar till en corona-smittad person, som också har symptom, att uppmanas till provtagning.

Mer information om covid-19:

Aktuellt smittläge – statistik för covid-19 i Västerbotten

regionvasterbotten.se/coronavirus

1177.se/covid-19

Vårens presskonferenser om covid-19

Tillbaka till nyhetslistan