NYHETER 2020-09-02

Aktuellt läge i Västerbotten om covid-19 vecka 36

Just nu är det inga patienter som vårdas för covid-19 på sjukhus i länet. Tusentals personer har sedan i måndags hämtat ut provtagningskit för att delta i Sveriges största prevalensundersökning av aktiv covid-19-infektion.

I veckan startade den största prevalensundersökningen av aktiv covid-19-infektion som hittills utförts i Sverige igång i Umeå.

Alla studenter och medarbetare vid Umeå universitet och SLU som har svenskt personnummer och är på plats i Umeå erbjuds att utföra egenprovtagning. Under måndagen och tisdagen har drygt 9200 egenprovtagningskit lämnats ut.

– Målet är att erbjuda 20 000 studenter provtagning på campus i Umeå under två veckor. Eftersom vi testar så många under de här veckorna, så kommer vi troligen att upptäcka fler fall av covid-19 än vi annars skulle ha gjort. Så det är mycket möjligt att statistikkurvan kommer att peka uppåt under den perioden., berättar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Huvudsyftet med prevalensundersökningen är att bedöma läget vid terminsstart och följa hur utvecklingen påverkas av en återgång till campusbaserad verksamhet. 

– Fördelen med att hitta fler positiva fall är att vi kan bromsa smittspridningen och smittspåra mer. Att siffrorna eventuellt ökar är ett tecken på att vi upptäcker fler fall som finns i samhället och kan agera med smittspårning, information och andra nödvändiga åtgärder, fortsätter Stephan Stenmark.

Smittläget i Västerbotten

Just nu vårdas inga patienter för covid-19 på våra sjukhus, varken på vård- eller intensivvårdsavdelning. Det är första gången sedan den 18 mars.

– Det är ett bevis på att vi gör flera saker rätt och att vi har gjort ett bra jobb tillsammans – både personal och invånare. Det som avgör hur hösten och vintern blir är vad du och jag gör, att hålla rekommendationerna ligger på det egna ansvaret och att vi på så sätt skapar framtiden tillsammans, säger Stephan Stenmark.

I skrivande stund har Västerbotten 870 bekräftade fall av covid-19.

Under förra veckan gick Region Västerbotten ut med information om att individer i Västerbotten felaktigt kan fått ett positivt provsvar. Sedan måndagen är regionens covid-19-statistik uppdaterad så att dessa personer inte ingår i rapporteringen.

Aktuellt läge - följ statistik om det aktuella smittläget för covid-19 i Västerbotten

– Rekommendationerna kring att stanna hemma när man är sjuk och att hålla avstånd är individens bästa verktyg för att hjälpa till att bromsa smittan. Sjukvårdssystemets bästa verktyg är fortsatt testning och smittspårning – tillsammans hjälps vi åt. Vi jobbar aktivt med att upptäcka och bromsa ytterligare spridning och har god kapacitet vad gäller utbud och möjligheter till provtagning och vi står bra rustade inför hösten, berättar Stephan Stenmark.

Förutom skolstart så börjar också älgjakten under närmsta veckan vilket även det innebär folksamlingar i grupper som kanske inte vanligtvis umgås så tätt.

– Även ni som jagar måste tänka på att hålla avstånd och göra de åtgärder som krävs för att ni ska kunna följa rekommendationerna när ni samlas i era jaktlag, hälsar Stephan Stenmark.

Mer information för jakt och covid-19 finns på Svenska jägarförbundets hemsida

Information om covid-19 finns på flera av Region Västerbottens webbplatser. 
1177.se/covid-19-vasterbotten 
regionvasterbotten.se/coronavirus 
Aktuellt om coronavirus och tips för att bromsa smittspridningen på 1177.se 

Tillbaka till nyhetslistan