NYHETER 2020-09-09

Aktuellt läge i Västerbotten om covid-19 vecka 37

Egenprovtagning för aktiv covid-19 blir under nästa vecka tillgänglig för fler. Regionen genomför nu antikroppstestning av personal i länets kommuner och arbetar med lösningar för att erbjuda det till fler senare i höst.

Egenprovtagning blir från och med nästa vecka tillgängligt även för personer som saknar giltigt BankID.

– Egenprovtagning är en metod som är lämplig för vuxna och tonåringar med milda symtom och vi vill därför kunna erbjuda det till fler, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare.

Att göra egenprovtagning tillgängligt för ungdomar genom att erbjuda alternativ inloggning till BankID är en del i att följa Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om provtagning bland barn.

Provtagning och antikroppstest

Primärvården i länet arbetar nu med lösningar för att även kunna provta barn med milda symtom från sex års ålder upp till tonåren, där metoden för egenprovtagning inte passar.

– Det är en utmaning för verksamheterna eftersom provtagning på yngre barn behöver utföras av vårdpersonal. Vi behöver frigöra och i vissa fall tillskapa resurser för detta och arbetar för att inom de närmaste veckorna kunna erbjuda provtagning även för denna grupp, säger Jennie Liling Ståhl, områdeschef Närsjukvård Umeå.

Antikroppstestning av personal inom kommunal vård och omsorg pågår i länet. 3,8% har antikroppar mot covid-19 av cirka 750 prover som tagits. Siffran motsvarar Region Västerbottens personal, där antikroppstestning genomfördes under försommaren.

Region Västerbotten arbetar nu för attunder hösten kunna erbjuda antikroppstester för personal inom samhällsviktiga funktioner och allmänheten. I dagsläget finns det endast begränsade möjligheter för dessa grupper att lämna prov för att se om man har antikroppar.

Fler kan delta i undersökningen på campus

Den andra och sista veckan av den stora undersökningen av covid-19 bland studenter och personal på campus i Umeå är nu igång.  Första veckan lämnades drygt 8000 prover in och bara två av dessa av positiva.

– Det är bra att så få bär på smittan, men det blir intressant att se vad som händer i den här stora gruppen människor efter ytterligare en vecka. Vi hoppas att alla som testat sig första veckan ska lämna in ytterligare ett prov, men också att fler ska ta chansen att testa sig för första gången, säger Stephan Stenmark.

Syftet med studien är att se hur stor del av denna grupp som bär på coronaviruset under en viss tid, och kunna studera hur smittspridningen påverkas av återgång till campusbaserad undervisning.

– Ju fler som deltar, desto mer kunskap får vi och kan vidta de åtgärder som behövs för att för att förhindra smittspridning, säger Stephan Stenmark.

Läs mer om studien på Umeå universitets webbplats.

Undvik trängsel i kollektivtrafik

Att hålla avstånd till varandra är viktigt i alla situationer, även när man befinner sig utomhus. När årstiden blir kallare brukar fler välja bort promenad eller cykel som transport. Trängsel i kollektivtrafiken riskerar därför bli en utmaning under hösten.

– Det är därför bra om de som har möjlighet cyklar, går eller väljer annan transport till arbetet, så att skolbarn och vuxna som inte har något annat alternativ kan åka buss, säger Stephan Stenmark.

Västerbotten har fortsatt ett stabilt smittläge med få nya fall av covid-19 trots att fler prover tas. Totalt 880 fall. Just nu vårdas inga patienter för covid-19 på länets sjukhus.

– Men faran är inte över. Alla behöver hjälpas åt för att begränsa smittspridningen av covid-19. Håll avstånd till varandra, tvätta händerna ofta, stanna hemma om du har symtom och testa dig, avslutar Stephan Stenmark

Aktuellt läge - följ statistik om det aktuella smittläget för covid-19 i Västerbotten  

Information om covid-19 finns på flera av Region Västerbottens webbplatser: 
1177.se/covid-19-vasterbotten 
regionvasterbotten.se/coronavirus
Aktuellt om coronavirus och tips för att bromsa smittspridningen på 1177.se
Provtagning för covid-19 
 

Tillbaka till nyhetslistan