NYHETER 2020-04-14

Bedömningstält för ökad kapacitet på akuten i Umeå

Ett tält har satts upp i anslutning till akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus för att ta emot barn och vuxna som bedömts som högriskpatienter. Det ska fungera som en förlängning av akutmottagningen och är en utökning av lokalerna.

Paula Johagen, verksamhetschef för akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus
Paula Johagen, verksamhetschef för akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus Foto: Jan Alfredsson

Både barn och vuxna med luftvägssymtom, som visar på symptom för covid-19, ska bedömas i tältet. Om bedömningen är att patienterna ska provtas för covid-19 kommer de att tas om hand i akutens infektionsrum.

– I tältet kommer ingen provtagning av covid-19 att göras för tillfället, det vill jag understryka. Skulle situationen eskalera kan detta kommas ta ett nytt beslut kring.  Det är en förlängning och utökning av akutmottagningens lokaler, säger Paula Johagen, verksamhetschef.

Minska risken för smittspridning

Barnmottagningens läge i sjukhuset gör att det inte är lämpligt att barn med luftvägssymtom tas emot där. Det är för att minimera risken för smittspridning på sjukhuset för att riskpatienter inte ska drabbas. Under dagtid kommer därför barn med luftvägssymtom att tas emot i tältet utanför akuten och av barnmottagningens egen personal.

– Målet är att vi ska kunna göra en snabb bedömning tältet. Det gör det också möjligt för oss att separera övrigt sjuka och de som uppvisar covid-19 symtom så att dessa inte kommer för nära varandra, säger Paula Johagen.

Övriga patienter som söker vård vid akutmottagningen tas om hand som vanligt. Entrén till mottagningen är dock numera låst så man behöver ringa på porttelefonen och sedan svara på ett antal kontrollfrågor kopplat till covid-19.

– Övriga åtgärder som vi har gjort kopplat till situationen är att vi har modifierat lokalerna invändigt för att utöka antal infektionsrum till tre istället för ett. Vi har ställt i ordning ytterligare ett akutrum i anslutning till ambulanshallen för att kunna hantera trauman som misstänks smittade av covid-19. Vi har även en covid-19 grupp bestående av tre akutläkare och en sjuksköterska som jobbar med utbildning av nya rutiner, patientflöden, information och material försörjning med mera, säger Paula Johagen.  

Det här gäller för allmänheten

  • Om du är frisk och har allmänna frågor om coronavirsuet, gå in på Folkhälsomyndighetens webbplats eller på krisinformation.se.
  • Besök inte vårdavdelningar på sjukhus och undvik att träffa äldre personer.
  • Har du förkylningssymtom som till exempel hosta och feber, stanna hemma. Besök 1177.se och följ de råd som finns för att själv ta hand om dina besvär. Har du ett bokat besök i vården eller tandvården ska du boka om din tid.
  • Blir du sämre och inte klarar av att vårda dig själv hemma ska du ringa 1177.
  • Om läget är akut ska du ringa 112.
Tillbaka till nyhetslistan