NYHETER 2021-03-03

Begränsat antal tider för vaccination

Alla invånare i länet födda 1941 får ett brev hem med information om hur de ska göra för att boka tid för vaccination mot covid-19. Idag har många försökt boka tid då bokningen på 1177.se och via telefon till hälsocentralerna öppnat. På grund av brist på vaccin är dock tillgängliga tider för vaccination begränsade.

Hilding Grabbe får vaccin

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Tidbokning öppnar idag

Tekniska problem och begränsad tillgång till vaccin har gjort att många i den prioriterade gruppen som försökt boka tid, inte fått någon tid för vaccinering mot covid-19.

På grund av att besked om vaccinleveranser kan ändras på kort varsel är det i många fall inte möjligt att erbjuda bokade tider längre fram än de närmsta två veckorna.

Alla länets hälsocentraler erbjuder nya tider för vaccination utifrån varje veckas leveransbesked. Om det inte finns lediga tider för vaccination när man försöker boka, ska man försöka igen några dagar senare eller kommande vecka.

Man kan boka tid på den hälsocentral man vill vaccineras på, det behöver inte vara densamma som där man är listad.

Tillbaka till nyhetslistan