Ditt val gör skillnad

Region Västerbotten utvecklar konceptet Omtanke för att lyfta individens ansvar när det gäller att bromsa smittan.

För att bromsa spridningen av coronaviruset är det viktigt att alla fortsätter att följa råden från Folkhälsomyndigheten. Det handlar bland annat om att tvätta händerna, hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk och testa sig om man har symtom.

För att lyfta fram individens ansvar när det gäller att bromsa smittan i länet har regionen utvecklat det tidigare kommunikationskonceptet Omtanke. Målet är att västerbottningarna ska visa varandra omtanke genom att följa råden och vara en förebild för andra.

Under hashtagen #mittvalgörskillnad kan västerbottningarna visa hur de tar ansvar, påminna om varför det är viktigt att följa rekommendationerna och peppa varandra att hålla ut.

Sociala medier

På Facebook finns även en profilram framtagen för att visa att vi gör detta tillsammans. Klicka på din profilbild och välj ”Uppdatera profilbilden”, välj sedan ”lägg till motiv”. Sök ”#mittvalgörskillnad”.

Via länken nedan hittar du information om vilka sociala medier Region Västerbotten är närvarande i.

Lista med konton från Region Västerbotten

Tillbaka till nyhetslistan