NYHETER 2020-04-14

Pressmeddelande 12 mars: Hög risk för spridning av covid-19, men inga nya fall i Region Västerbotten

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en mycket hög risk för spridning av covid-19 i samhället. Inga prover som togs i Västerbotten under onsdagen visade dock på någon coronavirusinfektion. Region Västerbotten vidtar de åtgärder som krävs för att skydda våra mest sårbara och för att vården ska kunna fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. I går tog därför regionen beslut om avstängning av medarbetare och att tjänsteresor ska undvikas.

I Region Västerbotten har det fram till den 12 mars rapporterats 8 fall covid -19. Samtliga fall gäller personer som vistats i Italien.

– Vi har i dag inga tecken på smittspridning i Västerbotten, men det finns risk för att vi får det. Vi omprioriterar vårdverksamheterna allt eftersom det behövs utifrån våra planer för hur vi ska hantera en pandemi, säger Ulrica Bergström, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Det är extremt viktigt att alla undviker onödiga besök till personer som vårdas på sjukhus och på boenden. Vi behöver alla hjälpas åt att minska smittspridning för att skydda våra mest sårbara, säger Gunilla Persson, tf smittskyddsläkare.

– Om du är sjuk, känner dig förkyld, ska du stanna hemma. I den här situationen måste vi ta ett samhällsansvar och vara rädda om varandra.

Så går en provtagning till

Provtagning sker vid akutmottagningarna i Skellefteå och Lycksele samt vid infektionsmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Vid infektionsmottagningen har ett provisoriskt tält satts upp utomhus, med en luftig och ventilerade konstruktion.

Mobil provtagning kan också göras med hjälp av en så kallad bedömningsbil. Det gäller personer i Umeåområdet som inte med egen bil kan ta sig till infektionsmottagningen, eftersom de inte ska åka med allmänna kommunikationsmedel till sjukhuset.

Provtagning sker genom att föra in en smal provtagningspinne i näsan och en i svalget. Proven skickas därefter till laboratoriemedicin i Umeå för analys och beroende på tidpunkt för provtagning lämnas provsvar senare samma dag eller dagen efter. Personen får besked via telefon om detta.

En kort film om hur en provtagning går till bifogas.

Beslut för att minimera smittspridning

För att minimera risk för smittspridning av coronaviruset och för att skydda de mest känsliga individerna från sjukdom fattade Region Västerbotten i onsdags två beslut som rör medarbetare och studenter.

Avstängning från arbetet

De av regionens medarbetare och studenter som i sitt arbete har direkt eller indirekt kontakt med patienter och som de senaste 14 dagarna varit i område med samhällsspridning av coronavirus, Kina, Sydkorea, Iran, norra Italien och österrikiska Tyrolen, ska under nio dagar avstängas från arbetet. Det gäller även om de inte uppvisar symtom på sjukdom eller träffat någon med verifierad smitta.

Beslutet gäller till den 20 mars och kan ändras om sjukdomsutbredningen ändras.

Tjänsteresor ska undvikas

Det andra beslutet gäller tjänsteresor utanför Västerbotten. Maximal restriktivitet ska omedelbart gälla för tjänsteresor inom och utanför Sverige. Dessa bör undvikas i de fall det inte är av största vikt för verksamheten att resan genomförs. Digitala möten och kontakter ska nyttjas i första hand.

Gällande resor utomlands följs myndigheternas rekommendationer. Observera att myndigheternas rekommendationer snabbt kan förändras varför utvecklingen behöver följas löpande.

Frågor om den allmänna smittspridningen i Sverige

Folkhälsomyndighetens presstjänst 010-205 21 00

Vid frågor om det nya coronaviruset

Många ringer till 1177 Vårdguiden på telefon och har frågor om det nya viruset. Det gör att det kan vara längre kötid än vanligt innan du kommer fram. Har du till exempel hosta, feber eller halsont kan du få råd på 1177.se.

Besök folkhälsomyndighetens webbplats. Där finns bra frågor och svar om det nya coronaviruset. 

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset.

Ring 1177 på telefon när du har feber, hosta eller andningsbesvär och om något av följande stämmer in:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit på platser där det pågår smittspridning på grund av coronaviruset. Information om berörda områden finns på 1177.se och Folkhälsomyndighetens webbplats.
  • Du under de senaste 14 dagarna varit i närkontakt med någon som har sjukdomen covid-19 (coronavirusinfektion).
Tillbaka till nyhetslistan