NYHETER 2020-11-12

Region Västerbotten aktiverar stabsläge

Idag aktiverar Region Västerbotten den särskilda sjukvårdsledningen på både lokal och regional nivå. Detta görs för att möta de utmaningar som den ökade smittspridningen i länet innebär för hälso- och sjukvården.

I ett första skede kommer en mindre stab med nyckelfunktioner att kallas till möten två gånger i veckan för att följa utvecklingen, skapa en gemensam lägesbild och samordna aktiviteter och kommunikation. Ett stabsläge innebär också att beslut kan fattas snabbare.

– Vi har nu en situation där vi måste öka samordningen av sjukvården i hela länet för att tillsammans möta de påfrestningar som den ökade smittspridningen kommer att innebära för oss, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Stabens sammansättning kommer över tid att anpassas efter hur smittspridningen utvecklas och hur de aktuella behoven ser ut.

Stabsläge är den lägsta nivån av särskild sjukvårdsledning som följs av förstärkningsläge och katastrofläge.

Tillbaka till nyhetslistan