NYHETER 2020-05-08

Region Västerbotten deltar i projekt för ökad jämställdhet

Sedan 2019 ingår Region Västerbotten i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) satsning på Modellregioner. Det är en satsning på att förbättra och utveckla organisationernas jämställdhet som innebär att olika regioner jämför sitt arbete med jämställdhet för att dra lärdom av varandra.

SKR-satsningen startade 2016 och innefattade då kommuner, sedan 2019 ingår även regioner i satsningen. De kommuner och regioner som tidigare ingått i projektet blir mentorer och bollplank för kommande deltagare. Målet med satsningen är att sprida kunskap om hur regioner och kommuner kan integrera jämställdhet i sina verksamheter.

– Den här satsningen syftar till att vi ska leverera mer jämställda välfärdstjänster till våra invånare, alltså dom vi finns till för, säger Sofia Elwer, jämställdhetsstrateg i Region Västerbotten.

En region eller kommun som är Modellregion/kommun följer och arbetar utefter vägledande punkter som SKR tagit fram tillsammans med medlemmarna i projektet och kan då stå som modeller för andra regioner och kommuner. Deltagarna i projektet träffas fem gånger per år, då deltar politiker, chef och en till nyckelperson från varje kommun eller region. Mellan träffarna arbetar varje region med olika förbättringar med stöd från SKR.

En positiv utveckling

Region Västerbotten har bland annat jobbat med att undersöka könsfördelningen i de branscher där projekt beviljats regionala tillväxtmedel från regionala utvecklingsförvaltningen. Vid en jämförelse med en liknande granskning från 2014 syns en positiv utveckling för ökad jämställdhet. De mansdominerade branscherna får fortfarande störst del av regionens utvecklingsmedel men det finns en positiv utveckling.

– Men vi ser däremot stora skillnader när det gäller jämställdhetsinsatser inom projekten, fler jobbar nu med att nå både män och kvinnor med sina insatser och fler projekt genomför också jämställdhetsaktiviteter idag, säger Sofia Elwer.
Under kommande tid är planen att arbeta tillsammans med ekonomistaben för att se över hur jämställdhet synliggörs i budgeten.

LiseLotte Olsson, vänsterpartiets regionråd, ser positivt på samarbetet och tror att det är en bra början för att utveckla jämställdheten.

– Istället för att alla ska brottas med detta själva kan vi hjälpas åt, säger Liselotte Olsson.

Region Västerbotten var enligt LiseLotte Olsson duktiga på jämställdhet även tidigare, men i och med projektet har frågan fått mer utrymme. Hon berättar att det finns en större acceptans i att lyfta frågan i fler sammanhang.

Jämställdhet ska vara självklart

LiseLotte Olsson berättar att det kortsiktiga målet är att få en bättre struktur i arbetet med jämställdhet och se över vad och hur regionen ska göra för att kunna erbjuda med jämställda välfärdstjänster. Som långsiktigt mål hoppas LiseLotte Olsson att det inte längre behöver ifrågasättas om någonting är jämställt.

– Jämställdhet ska vara självklart, avslutar hon.

Tillbaka till nyhetslistan