NYHETER 2021-05-19

Regional sjukvårdsledning avvecklas

Från och med den 18 maj 2021 avvecklas regional särskild sjukvårdsledning i Region Västerbotten kopplat till covid-19.

Sedan den 16 nov är såväl regional särskild sjukvårdsledning som de tre lokala särskilda sjukvårdsledningarna varit aktiverade. Beredskapsnivåerna har varierat över tid främst kopplat till belastning och påverkan på hälso- och sjukvården.
Nu justeras nuvarande beredskapsnivå för Region Västerbottens regionala särskilda sjukvårdsledning, från stabsläge till normalläge. Därmed avvecklas regional särskild sjukvårdsledning med anledning av corona.

Detta mot bakgrund av minskad smittspridning i länet och till följd av det en minskad belastning på slutenvården. Behovet av samordning kring centrala frågor har därmed minskat.  Nationellt blir läget allt mer stabilt även om belastningen fortfarande varierar mellan regionerna.

Om läget förändras till det värre kan vid behov den regionala särskilda sjukvårdsledningen återaktiveras.

Tillbaka till nyhetslistan