NYHETER 2020-05-05

​Utvecklad statistik kring covid-19

Nu tar Region Västerbotten ett första steg för att utveckla statistiken kring covid-19. På Region Västerbottens webbplats visas nu antalet personer med bekräftad covid-19, inneliggande patienter med covid-19, antal intensivvårdspatienter och antalet avlidna och hur utvecklingen sett ut över tid.

Region Västerbotten arbetar med att även kunna visa vårdläget per sjukhus och att också redovisa antalet personer som skrivits ut från sjukhusen.

­– Vi har utvecklat vårt sätt att rapportera för att det ska bli enklare att följa utvecklingen i länet, säger kommunikationsdirektör Malin Åberg.

Statistiken presenteras på denna sida: 
https://www.regionvasterbotten.se/coronavirus/aktuellt-vardlage-i-region-vasterbotten-covid-19

Tillbaka till nyhetslistan