NYHETER 2020-04-14

Många vill hjälpa till i vården

Region Västerbotten förbereder hälso- och sjukvården för en ökad belastning när fler covid-19 smittade patienter behöver sjukhusvård. 500 läkar- och sjuksköterskestudenter vill hjälpa till i vården när om det behövs. I dagsläget finns ingen brist på personal eller vårdplatser men en viss brist på materiel.

I Västerbotten finns i dag 28 bekräftade fall av covid-19 smittade, fem personer är inlagda på sjukhus varav en ligger på intensivvårdsavdelning. 

– Det är viktigt att vi alla hjälps åt och dämpar smittspridningen så mycket som möjligt. Nu gäller samma råd för alla västerbottningar – känner du dig sjuk ska du stanna hemma. De som är över 70 år ska dessutom undvika fysiska sociala kontakter, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Västerbotten. 

Karantän upphör

Den tidigare karantänen för vårdpersonal som själva rest, eller varit i kontakt med personer som rest till utpekade områden har nu upphört. 

Inom hälso- och sjukvården pågår bland annat arbetet med att dubblera antalet vårdplatser på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus. Alla sjukhus och hälsocentraler arbetar också med att se över hur de som söker vård och misstänks vara coronasmittade ska separeras från övriga patienter. 

Anmäl ditt intresse 

– Alla som är utbildade, eller håller på att utbilda sig, till undersköterska, sjuksköterska eller läkare och är intresserad av att jobba extra är välkomna att anmäla sitt intresse. Regionen kan behöva extra medarbetare om vårdbehovet ökar, många medarbetare riskerar att bli sjuka eller måste stanna hemma för att ta hand om familjen, säger Kia Ronnhed, HR-direktör i Region Västerbotten.  

Intresseanmälan görs via Region Västerbottens rekryteringssystem där de sparas och samordnas för i första hand arbete på Lycksele lasarett, Norrlands universitetssjukhus och på Skellefteå lasarett. Arbetet kan innebära heltid, deltid eller timmar. Intresserade ska inte kontakta verksamheterna direkt. 

 

Om du är frisk och har allmänna frågor, gå in på Folkhälsomyndighetens webbplats eller på krisinformation.se 

Är du är sjuk, stanna hemma och gå in på 1177.se och följ råden. 

Blir du sämre och inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177. 

Om läget är akut, ska du alltid ringa 112. 

Tillbaka till nyhetslistan