Utbildningar

Arbets- och miljömedicin anordnar utbildningar och konferenser för bland annat företagshälsovård, miljöinspektörer, HR med flera. Kompetensområden är bland annat vibrationsskador, byggnadsrelaterad ohälsa och arbetsrelaterade risker vid graviditet.

Arbets- och miljömedicin Norr anordnar cirka 30 utbildningstillfällen per år i norra sjukvårdsregionen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen.  Utbildningsverksamheten sker i form av informationsinsatser, seminarier, kurser, nätverksträffar och konferenser inom områden såsom:

  • Spirometri
  • Hand-arm-vibrationssyndrom (HAVS)
  • Ergonomi
  • Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO)
  • Graviditet i samband med arbete

NorBet är en gruppering inom Arbets- och miljömedicin Norr som arbetar med beteendevetenskapliga frågor inom arbetsmedicin. De anordnar utbildningar som bland annat behandlar stress, mobbing i arbetslivet, kognitiv funktion och ergonomi i arbetslivet och aktivitetsbaserade kontorslandskap.

Målgrupper för vår utbildningsverksamhet är bland annat företagshälsovård, primärvård, fackliga företrädare, arbetsmiljöombud, miljöinspektörer, fastighetschefter och förvaltare, HR och studie- och yrkesvägledare.

Registrera dig gärna på Arbets- och beteendemedicinskt centrums sändlista för information om och inbjudningar till utbildningar

Våra utbildningar

Aktuella utbildningar

Tidigare utbildningar

Inspelning av utbildningar

Vissa av våra digitala utbildningar och seminarier spelas in. Om du väljer att delta på en sådan utbildning med bild och ljud samtycker du även till att dessa personuppgifter dokumenteras och kan komma att publiceras i utbildningssyfte i någon/några av Region Västerbottens kanaler. Samtycket sker i samband med din anmälan till utbildningen/seminariet. För mer information om samtycke, se dokumentet nedan:

Information om samtycke vid användning av bild, video och ljud Region Västerbotten

Kontakt

Kontakta oss gärna via amm.utb@regionvasterbotten.se vid frågor eller funderingar kring våra utbildningar.