Ett nytt dödsfall i Västerbotten till följd av covid-19

Under fredagen rapporterades ett nytt dödsfall till följd av covid-19 i länet. Det var en patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen, IVA, vid Norrlands universitetssjukhus. Totalt har fem personer avlidit till följd av covid-19 i Västerbotten.

Patienten som var i 70-åldern avled den 9 april.

Av hänsyn till närstående och med tanke på patientsekretessen lämnar Region Västerbotten inte några ytterligare uppgifter om de avlidna.

Tillbaka till nyhetslistan