Fall av covid-19 vid vård- och omsorgsboenden i Norsjö och Skellefteå kommun

Under onsdagen konstaterades två fall där personer vid vård- och omsorgsboenden insjuknat i covid-19. Det är en person vid ett boende i Skellefteå kommun samt en person vid ett boende i Norsjö kommun.

När en person på ett vård-och äldreomsorgsboende insjuknar i covid-19 samarbetar regionen med kommunen och vidtar åtgärder för att förhindra ytterligare smittspridning.

 – Dessa personer vårdas isolerade på sina respektive boenden och smittspårning är påbörjad i båda fallen, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Detta är de första fallen vid vård- och omsorgsboenden i Skellefteå och Norsjö. Sedan tidigare finns bekräftade fall på boenden i Umeå, Vindeln och Malå.

Nya rutiner för patienttransporter

Från och med måndag den 6 april gäller nya rutiner för vanliga patienttransporter i Region Västerbotten för att minska antalet patienter som åker i samma fordon. I en normalstor bil får max två patienter åka samtidigt och i en större transport får max fyra patienter åka samtidigt.

– Vi väljer att ytterligare glesa ut antalet patienter som vi samordnar i patienttransporterna och det här gäller vanliga patienttransporter till och från våra vårdinrättningar i länet, säger Tommy Svensson, Servicedirektör.

Dagliga uppdateringar om vårdläget

Region Västerbotten publicerar uppdateringar av det aktuella vårdläget med anledning av covid-19:

regionvasterbotten.se/coronavirus/aktuellt-vardlage-i-region-vasterbotten-covid-19

Här anges antalet bekräftade fall, antalet patienter som kräver sjukhusvård den aktuella dagen samt antalet av dessa som vårdas på intensivvårdsavdelning. Även antal avlidna.

Informationen uppdateras senast klockan 12.00 varje dag.

Det är viktigt att de som behöver komma i kontakt med vården också kommer fram

Om du är frisk och har allmänna frågor, gå in på Folkhälsomyndighetens webbplats eller på krisinformation.se

Är du är sjuk, stanna hemma och gå in på 1177.se och följ råden.

Blir du sämre och inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177.

Om läget är akut, ska du alltid ringa 112.

Om läget är akut, ska du alltid ringa 112.

Tillbaka till nyhetslistan