Fler verksamheter ska erbjuda videobesök

För att minska antalet fysiska besök i vården i och med utbrottet av covid-19 har Region Västerbotten beslutat att fler kliniker inom organisationen ska få möjlighet att erbjuda videobesök till sina patienter.

Äldre man sitter framför en dator och har ett videosamtal med vårdpersonal. Foto.

 

Den 27 mars berättade vi om ett antal mottagningar och hälsocentraler som ska använda digitala lösningar för att patienter ska kunna träffa vårdpersonal genom videobesök. I och med utbrottet av covid-19 har Region Västerbotten beslutat att skynda på införandet i organisationen och öppna upp för fler verksamheter.

För att möta de utmaningar som coronapandemin orsakar prioriteras ett antal kliniker. Fler kliniker kommer att kopplas på eftersom.

– Ett av målen med att skynda på denna process har varit att införandet ska vara så effektivt som möjligt. Därför har ett utbildningspaket med instruktionsfilmer, guider och vanliga frågor och svar tagits fram som ett stöd för kliniken, berättar Thomas Fritz, digitaliseringsstrateg inom Region Västerbotten.

Kvalitetssäkrad process

Införandeprocessen har testats och kvalitetssäkrats och redan i veckan beräknas den första kliniken vara igång.

– Ju snabbare vården kan börja använda videobesök desto mindre blir den fysiska kontakten mellan invånare och vårdpersonal. Vården får även en möjlighet att hålla kontinuitet i en tid när många patienter bokar av sina tider eftersom de inte vill eller ska komma till sitt besök, säger Thomas Fritz.

Den tekniska plattform som används heter Visiba Care och används idag av ett antal regioner runt om i Sverige. Appen som patienterna använder för att komma i kontakt med hälso- och sjukvården heter Mottagning Region Västerbotten och finns att ladda ner där appar finns.

Tillbaka till nyhetslistan