NYHETER 2020-12-09

Fortsatt allvarligt läge och nya råd för att bromsa smittspridningen

Från och med den 14 december gäller nya föreskrifter och råd för hela landet. Alla behöver ta ett stort ansvar för att minska spridningen av covid-19. I länet är läget fortsatt allvarligt.

I går presenterade Folkhälsomyndigheten nya skärpta föreskrifter och allmänna råd som gäller för hela landet från och med den 14 december. Det personliga ansvaret för att förhindra smitta av covid-19 blir tydligare.

– Var och en är skyldig att agera så att man skyddar andra och sig själv mot spridning av covid-19. Alla ska tänka igenom sina handlingar och göra val för att minska risken för smittspridning, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Det många undrat över är hur jul- och nyårshelgerna ska bli och hur vi kan fira högtiderna.

– Fortsatt gäller att endast träffas i en mindre krets, de du bor med eller några få vänner och närstående. Det gör att stora julfiranden med flera generationer och nyårsfester med många vänner inte kan genomföras i år, säger Stephan Stenmark.

Att inte få träffas som vanligt kan skapa oro och en känsla av ensamhet hos många. Det är viktigt att hitta alternativa lösningar för att hålla kontakten.

– Visa omtanke till varandra. Hitta digitala sätt att umgås, ring det där samtalet till en vän eller släkting du tror känner sig ensam. Personer utanför din mindre krets kan du träffa utomhus om ni håller avstånd till varandra, säger Stephan Stenmark.

Det är också viktigt att undvika miljöer med trängsel, därför behöver julhandeln se annorlunda ut jämfört med tidigare år. Både individer och verksamheter har ansvar för att motverka smittspridning.

– Den som reser ska ta ansvar för att undvika nya kontakter både under resan och på resmålet. Får du symtom på covid-19 när du befinner dig på annan ort ska du kunna isolera dig där eller ta dig hem utan att vara nära andra, säger Stephan Stenmark.

Mer information och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i sin helhet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Fortsatt allvarligt läge i länet

Smittspridningen ökar inte i samma takt som tidigare, men antalet nya fall av covid-19 i länet är ungefär lika många varje vecka. Sedan i går har 251 nya fall bekräftats. Just nu vårdas 23 med covid-19 på sjukhus i länet, varav 4 personer på intensivvårdsavdelning och läget inom vården är fortsatt ansträngt. Ytterligare två personer har avlidit.

Politiska beslut för minskad smittspridning

Regionstyrelsen beslutade i går att sänka egenavgiften för eget resande till och från vårdbesök för personer över 70 år och de som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19. Förhoppningen är att fler ska välja annat färdmedel än kollektivtrafik och därigenom minska smittspridningen, utan att drabbas av högre kostnad. Sänkningen gäller till och med den 15 februari 2021.

Under pandemin har patienter uppmanats att boka om sitt besök i vården eller tandvården vid symtom på covid-19. I våras beslutade styrelsen att tillfälligt slopa avgiften för besök som avbokats mindre än 24 timmar innan den bokade tiden, men återinfördes tidigare under hösten.

Regionstyrelsen har nu beslutat att slopa avgiften igen med anledning av den ökade smittspridningen.

– Det är två beslut vi hoppas ska kunna bidra till att minska smittspridningen, utan att den enskilde drabbas ekonomiskt, säger Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande.

Tillbaka till nyhetslistan