Konstaterat fall av covid-19 på ett vård- och omsorgsboende i Umeå kommun

Under fredagen konstaterades det att en person vid ett vård- och omsorgsboende i Umeå kommun insjuknat i covid-19. – Åtgärder är vidtagna för att förhindra vidare smittspridning på boendet. Personen är isolerad och smittspårning påbörjad, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Att en person smittats vid ett vård- och omsorgsboende var väntat, med tanke på samhälsspridningen i länet och att denna situation uppkommit i stora delar av landet.

– Nu är det viktigt alla gör allt de kan för att förhindra att äldre smittas och följer de allmänna råden, säger Gunilla Persson.

Region Västerbotten rapporterar vid konstaterade fall vid vård- och omsorgsboenden i länets kommuner.

Förändringar i tandvården

Folktandvården bedriver även i fortsättningen tandvård på barn, ungdomar och de allra flesta vuxna, förutsatt att patienterna är friska inför besöket.

– Har du minsta influensasymtom och tandbesvär ring och rådfråga tandkliniken istället för att åka dit. Via telefon får du information om när och var vi kan hjälpa dig med dina tandbesvär. Vi kan berätta hur du på bästa sätt tar hand om tandvärken i väntan på att influensasymtomen försvinner, säger tandvårdschef Anna-Maria Stenlund Berggren.

Vissa patienter kallas inte

Tandvården kallar inte längre patienter som är 70 år och äldre för rutinundersökning. De kallar inte heller patienter med underliggande sjukdomar som medför ökad medicinsk risk för covid-19. Tandvården tar naturligtvis ansvaret att kalla patienterna igen när det blir aktuellt.

– Har du en sådan underliggande sjukdom och redan blivit kallad till tandvården, uppskattar vi om du ringer och avbokar besöket, säger Anna-Maria Stenlund Berggren.

Behandlingar skjuts upp

Patienter som är 70 år och äldre eller patienter med underliggande sjukdomar och som är mitt i pågående tandbehandling meddelas om tandbehandlingen görs klar eller om den skjuts upp tillsvidar. Även här går det bra att ringa vid funderingar.

– Patienter som är 70 år och äldre eller patienter med underliggande sjukdomar som har akuta tandbesvär är dock alltid välkomna till våra kliniker eller till Tandakuten, som håller öppet även på lördagar, söndagar och helgdagar. Det är bara att ringa och boka tid, kontaktinformation finns på 1177.se, säger Anna-Maria Stenlund Berggren.

Anna-Maria Stenlund Berggren betonar att alla som inte har influensasymtom är välkomna till tandvården.

– Flera folktandvårdskliniker kan erbjuda behandlingstid ganska omgående, säger hon.

Tandvården har också tillfälligt pausat en del utåtriktad verksamhet som klassbesök, fluorlackning i skolor och uppsökande verksamhet till särskilda boenden.

– Däremot fortsätter vi i stort våra förebyggande insatser i samverkan med barnhälsovården, säger Anna-Maria Stenlund Berggren.

Regionfullmäktige tidigareläggs och digitaliseras

Nästa regionfullmäktige tidigareläggs till den 21 april, med ett nerkortat sammanträde och ett reducerat antal ledamöter efter överenskommelse mellan partiernas gruppledare.

– Det är viktigt att demokratin kan verka under rådande omständigheter och regionfullmäktige har nu att ta ställning till ett förändrat reglemente så att sammanträden kan genomföras digitalt, säger Roger Marklund (S), ordförande i regionfullmäktige.

– Det är något som ligger i linje med att minska risken för smittspridningen samtidigt som demokratin säkerställs.

Tillbaka till nyhetslistan