Läget i länet varierar beroende på pandemins olika faser

I dagsläget är det Skellefteå kommun som har flest antal smittade i länet. – Just nu har Skellefteå förhållandevis många smittade personer och patienter i vården jämfört med resten av länet. Just nu är fördelningen ojämn men den kan förändras i olika faser, precis som vi sett i andra delar av Sverige, berättar Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Region Västerbotten jobbar efter ett scenario där det är flest antal smittade personer i mitten av maj. Det skulle innebära att vi då behöver 130 vårdplatser för patienter smittade med covid-19 på länets tre sjukhus.

 – Just nu har Skellefteå förhållandevis många smittade personer och patienter i vården jämfört med resten av länet. Just nu är fördelningen ojämn men den kan förändras i olika faser, precis som vi sett i andra delar av Sverige, berättar Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Gunilla Persson trycker på att dagens smittoläge inte är oroväckande utifrån den vård regionen kan erbjuda.

På Skellefteå lasarett har en av sjukhusets medicinavdelningar gjorts om till en avdelning för patienter som smittats med covid-19 med plats för sexton patienter. Det finns också beredskap för totalt 6 till 10 så kallade slussplatser, där patienter med misstänkt men ännu inte bekräftad smitta kan vårdas.

Idag finns totalt 10 intensivvårdsplatser i Skellefteå med en specialavdelning som kan vårda fem smittade patienter. Patienter kan också vid behov flyttas mellan länets tre sjukhus.

– Vi har ett nära samarbete med länets kommuner. Med Skellefteå kommun följer vi smittoläget tillsammans, har vi en tajt dialog om de åtgärder som görs och hjälps åt för att klara de utmaningarna vi ställs inför, säger Gunilla Persson.

Materialförsörjning och skyddsmasker

På grund av materialbrist kan Region Västerbottens personal inom ambulans, akutsjukvård och intensivvård se något annorlunda ut i när de behandlar patienter med misstänkt eller bekräftad smitta. Försvaret har nämligen lånat ut en stor mängd skyddsmasker till sjukvården i hela landet som ska användas om och när det inte finns tillräckligt av ordinarie utrustning.

Skyddsmask 90, som den kallas, är en utmärkt skyddsmask som ger ett gott skydd för användaren. Masken är personligt utformad och kan användas mer än en gång.

Från och med torsdag den 23 april återupptas provtagningen av covid-19 för regionens personal. Den akuta bristen på provtagningspinnar är nu löst. De som har möjlighet kan återuppta provtagningen av personal för covid-19 tidigare, men då krävs klartecken från den provtagande enheten.

 

Tillbaka till nyhetslistan