Nytt dödsfall i Västerbotten till följd av covid-19

Under det sista dygnet har ett nytt dödsfall till följd av covid-19 rapporterats. Det rör sig om en person som avlidit i sitt hem. Totalt har 8 personer i Västerbotten avlidit till följd av covid-19.

Personen som avled i sitt hem var i 50-årsåldern. Underliggande sjukdom fanns.

Av hänsyn till närstående och med tanke på patientsekretessen lämnar Region Västerbotten inte några ytterligare uppgifter.

Tillbaka till nyhetslistan