NYHETER 2023-10-16

Parhästar drar hälsan framåt tillsammans

Hitta din parhäst! En uppmaning cirka 70 personer från vård- och omsorgen i Skellefteå och Norsjö fick när de möttes för att samverka och inspireras. Några som hittat varandra över region- och kommungränserna är verksamheterna riktade till barn- och unga. – Bra att träffas och höra om allt bra arbete som redan görs men också inspirerande att fortsätta samverka, säger Lisa Högdahl som är chef för elevhälsan på Skellefteå kommun.

Parhästarna Linda Larsson från Skellefteå kommun, Erika Bergmark från Region Västerbotten och Lisa Högdahl från Skellefteå kommun. Foto: Daniel Marklund

Med begreppet parhäst inom god och nära vård menas en person som gör ett motsvarande arbete inom sin egen eller en annan vård- eller omsorgsverksamhet. Ett exempel på parhästar är Linda Larsson, chef vid Skellefteå kommuns individ- och familjeomsorg, Erika Bergmark, avdelningschef vid barn-och ungdomspsykiatrin i Skellefteå och Lisa Högdahl, chef för elevhälsan på Skellefteå kommun. De har ett region- och kommunöverskridande samarbete för barn och unga.

– Jag har lätta kontaktvägar till både barn- och ungdomsmottagningen inom regionen och till socialtjänsten inom kommunen, säger Lisa Högdahl som är chef för elevhälsan.

HLT lyftes

Ett av alla exempel som lyftets fram under samverkansdagen var arbetet med HLT, som står för hälsa, lärande och trygghet. Så kallade HLT-team arbetar förbyggande och skyndsamt med insatser för barn och unga. Där kan det sitta representanter från exempelvis primärvården och skolan som snabbt kan flagga om det dyker upp ärenden där samhället kan behöva göra gemensamma insatser.

Här kan du se en film om HLT.

“Jag känner mig stolt”

Lisa Högdahl sitter med i styrgruppen för att sätta samman HLT-team och hon ser positivt på utvecklingen.

– Jag känner mig stolt men också modig då vi vågar pausa, ta omtag och anpassa utifrån förutsättningar i de olika verksamheterna, säger hon.

I Skellefteå kommun finns i dag åtta HLT-team och under de närmaste åren ska ytterligare fem HLT-team startas upp runt om i kommunen. Därefter finns även en plan att koppla på friskolorna i Skellefteå.

– Visst önskar man att det fanns på alla områden men samtidigt så har vi skyndat långsamt och i stället verkligen befäst arbetssätt i HLT-teamen, berättar Lisa Högdahl.

Cirka 70 personer hade samlats för att samverka och inspireras på Medlefors i Skellefteå.
Cirka 70 personer hade samlats för att samverka och inspireras på Medlefors i Skellefteå. Foto: Daniel Marklund

“Inte lätt att se skogen för alla träd”

Under dagen lyftes också flera andra konkreta exempel på samordnade vård- och omsorgsinsatser från Skellefteå och Norsjö under det senaste året. Enligt Camilla Andersson, områdeschef närsjukvård Skellefteå, fyller samverkansdagen ett tydligt syfte för att fortsatt motivera arbetet med god och nära vård.

– Ibland är det inte lätt att se skogen för alla träden. Omställningen sker under flera år. Då är det lätt att glömma bort alla steg vi tagit om vi inte sätter fokuset på det ibland, säger Camilla Andersson.

Katarzyna Wikström, socialchef på Skellefteå Kommun och Camilla Andersson, områdeschef för närsjukvård i Skellefteå.
Katarzyna Wikström, socialchef på Skellefteå Kommun och Camilla Andersson, områdeschef för närsjukvård i Skellefteå. Foto: Daniel Marklund

Text: Daniel Marklund

Tillbaka till nyhetslistan