Påskhelg i Region Västerbotten med anledning av covid-19

Under påskhelgen har Region Västerbotten inte haft någon större ökning av antalet personer som smittats med covid-19. Antalet inneliggande patienter med konstaterad smitta av covid-19 varit tämligen stabilt. Inte heller antalet intensivvårdade patienter har ökat.

infektion

– Påskhelgen och lovet är en tid när många samlas eller reser bort. Nu är det extra viktigt att undvika nära kontakt med andra människor och hålla avstånd, säger Gunilla Persson, som är tillförordnad smittskyddsläkare.

– Jag tror att många har försökt anpassa sig till de rekommendationer som finns och förhoppningsvis kommer det att ge resultat.

Följ det aktuella vårdläget angående covid-19 i länet:

https://www.regionvasterbotten.se/coronavirus/aktuellt-vardlage-i-region-vasterbotten-covid-19

Presskonferenser på torsdag 16 respektive 23 april

Notera att veckans presskonferens kommer att hållas på nu torsdag den 16 april, samma tid som vanligt: kl. 15.30 i Regionsalen på Regionens hus. En separat kallelse kommer att skickas under onsdagen. Även nästa vecka kommer presskonferensen att hållas på torsdag den 23 april. Därefter återgår vi till tisdagar igen.

Tillbaka till nyhetslistan