Person vid ett vård- och omsorgsboende i Malå kommun smittad av covid-19

Under måndagen konstaterades att en person vid ett vård- och omsorgsboende i Malå kommun insjuknat i covid-19.

– Åtgärder har vidtagits för att förhindra vidare smittspridning på boendet. Personen vårdas isolerad på sitt boende och smittspårning är påbörjad, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Detta är det första fallet vid ett vård- och omsorgsboende i södra Lappland. Sedan tidigare finns konstaterade fall i Umeå och Vindelns kommun.

 – Det finns en samhällsspridning i länet och nu är det viktigt alla gör allt de kan för att förhindra att äldre smittas och följer de allmänna råden, säger Gunilla Persson.

 Första dödsfallet bekräftat

Under måndagen konstaterades även det första dödsfallet till följd av covid-19 i Region Västerbotten. Patienten, som var i 80-årsåldern vårdades isolerad vid Skellefteå lasarett. Regionen har skickat ut ett separat pressmeddelande med anledning av denna händelse.

 Aktuellt vårdläge i Region Västerbotten

Idag, måndag den 6 april kl. 12.00, såg vårdläget kring covid-19 ut så här: 

Bekräftade fall: 126

Kräver sjukhusvård: 24

På intensivvårdsavdelning: 10

Avlidna: 1

Dagliga uppdateringar

Region Västerbotten publicerar under vardagar uppdateringar av det aktuella vårdläget med anledning av covid-19.

https://www.regionvasterbotten.se/coronavirus/aktuellt-vardlage-i-region-vasterbotten-covid-19 anges antalet bekräftade fall, antalet patienter som kräver sjukhusvård den aktuella dagen samt antalet av dessa som vårdas på intensivvårdsavdelning. Även antal avlidna.

Informationen uppdateras senast klockan 12.00 varje dag.

Det är viktigt att de som behöver komma i kontakt med vården också kommer fram.

Om du är frisk och har allmänna frågor, gå in på Folkhälsomyndighetens webbplats eller på krisinformation.se

Är du är sjuk, stanna hemma och gå in på 1177.se och följ råden.

Blir du sämre och inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177.

Om läget är akut, ska du alltid ringa 112.

Tillbaka till nyhetslistan