Person vid ett vård- och omsorgsboende i Vindeln smittad av covid-19

En person vid ett vård- och omsorgsboende i Vindeln har insjuknat i covid-19. Personen är isolerad från de övriga på boendet och smittspårning pågår. – Ytterligare personer med misstänkt smitta ska provtas och boendet har vidtagit åtgärder för att förhindra att smittan sprids vidare, säger Therese Thunberg, biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

 

Detta är det andra fallet av en konstaterad smitta av covid-19 vid ett vård- och omsorgsboende i Västerbotten.

– Vi har en utbredd samhällssmitta i länet och nu är det viktigt att vi skyddar de äldre från smittan, betonar Therese Thunberg.

Tillbaka till nyhetslistan