NYHETER 2020-04-14

Pressmeddelande 16 mars: Region Västerbotten ändrar rutiner för provtagning för coronaviruset

Arbetet med att bromsa spridningen av covid-19 i samhället går in i en ny fas. Fokus ligger nu på att skydda de som riskerar bli svårast sjuka. Det innebär att inriktningen för hälso- och sjukvårdens arbete förändras för att resurserna ska användas där de gör mest nytta. Rutinerna ändras och endast patienter som är i behov av vård på sjukhus samt vårdpersonal i prioriterad verksamhet är aktuella för provtagning.

Rutinerna för provtagning för coronavirus ändras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Syftet är att förhindra smittspridning inom vård och omsorg, där de personer som har störst risk att bli svårt sjuka i covid-19 finns.

– Vi har ett lågt antal kända fall i länet, men ser hur läget förändras med fler smittade i andra regioner. Nu ändrar vi våra rutiner för att använda våra resurser på effektivast möjliga sätt, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Detta gäller vid besök i vården

Alla behöver bidra för att skydda de äldsta och sköraste mot sjukdomen covid-19. Region Västerbotten har tidigare uppmanat till restriktivitet vid besök på vårdavdelningar. Det är av största vikt att inte i onödan besöka personer som vårdas på sjukhus och att absolut inte göra besök om man har förkylningssymtom som hosta och feber.

Om man har ett bokat besök i vården och är frisk ska man gå på sitt besök. Har man däremot hosta eller feber ska man kontakta aktuell mottagning för att ändra sin tid.

Alla behöver ta ansvar för att minska smittspridningen

Om man känner sig sjuk med symtom som snuva, ont i halsen, hosta eller feber ska man försöka låta bli att träffa andra människor. Man ska stanna hemma från jobb, skola eller förskola, även om man bara känner sig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Man bör vänta minst två dygn efter att man blivit frisk innan man går tillbaka till jobb eller skola. De allra flesta med covid-19 får lindriga symtom och blir friska efter egenvård i hemmet.

– Du ska alltså inte längre höra av dig till 1177 för provtagning för misstänkt coronavirus, även om du besökt ett riskområde eller träffat någon med covid-19. Du ska bara ringa 1177 om du blir sämre och inte klarar av egenvård i hemmet, säger Gunilla Persson.

Förutom att stanna hemma när man är sjuk är god handhygien den absolut viktigaste åtgärden för att minska smittspridning.

Nya rutiner för rapportering av provsvar

Från och med måndag 16 mars kommer Region Västerbotten inte längre att rapportera om nya fall. För information om antalet fall hänvisas till Folkhälsomyndigheten som redovisar läget dagligen.

Fram till igår den 15 mars fanns i Region Västerbotten 13 rapporterade fall som alla har insjuknat via resa utomlands eller i direkt närkontakt med någon som har konstaterats positiv för covid-19.

Vid frågor om det nya coronaviruset

Många av de frågor som finns om coronavirus kan man få svar på genom att besöka Folkhälsomyndighetens webbplats eller till krisinformation.se. Folkhälsomyndigheten har en särskild sida för frågor och svar om det nya coronaviruset. Det går även att ringa 113 13 vid allmänna frågor om det nya coronaviruset.

Vid frågor om den allmänna smittspridningen av coronavirus i Sverige, kontakta Folkhälsomyndighetens presstjänst på 010-205 21 00.

Tillbaka till nyhetslistan