NYHETER 2023-07-03

Rätt väg in i vården

Det är viktigt att söka vård på rätt ställe och du hjälper även andra genom att väntetiderna blir kortare. Här får du tips om de rätta vägarna in i vården.

Sjuksköterskan Jens Holmström tipsar om rätt väg in i vården. Foto: Britta Näsman Fjellborg

Det är viktigt att söka vård på rätt ställe. Sjuksköterskan Jens Holmström tipsar om de rätta vägarna in i vården.

– Vi förstår att folk söker vård där de tror att de ska vara men det blir inte alltid rätt. Genom att söka vård på rätt ställe hjälper du även andra. Det blir lättare för oss på akuten att få överblick och hjälpa de som är svårast sjuka. Du hjälper även till att korta väntetiderna, säger Jens, som arbetar på akutmottagningen i Umeå.

– Din hälsocentral kan ge dig bra hjälp. De kan skicka dig vidare om det behövs och har system för  att följa upp  dig som patient.

– Åk till akuten om du är så sjuk att det inte kan vänta till nästa dag. Det kan exempelvis röra sig om svåra olycksfall och plötsligt insjuknande med allvarliga symtom.

– Det kan ibland vara svårt att bedöma själv vad du ska göra och därför vill jag tipsa om att kontakta 1177. Både 1177 på telefon och 1177 direkt gör en bedömning av ditt tillstånd och hänvisar dig vidare om det behövs. Skulle du bli ombedd att åka in till oss på akuten så kan vi se vad 1177 har skrivit om dig.

Gör så här för att söka vård i sommar  

Fakta: 

Om du eller någon närstående blir sjuk eller får en skada, gör så här:   

Besök webbplatsen 1177.se. Där får du kvalitetssäkrade råd om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär och när du ska söka vård. 

Om du behöver söka vård, sök inte vård för samma åkomma på flera ställen samtidigt för då blir köerna längre för alla.  

  • Kontakta din hälsocentral genom att ringa eller logga in på 1177.se.   
  • Chatta med en sjuksköterska via regionens tjänst 1177 direkt. Du får hjälp att bedöma dina symtom, råd om vilken vård du behöver och hjälp vidare i vården om det behövs. Chatten är öppen dagtid på vardagar och helger, men du kan påbörja ditt ärende när som helst under dygnet. Du når tjänsten via 1177.se eller genom att ladda ner appen 1177 direkt Västerbotten där appar finns.  
  • Ring telefonnummer 1177. Du får prata med en sjuksköterska som ger dig råd och vägleder dig rätt i vården. Öppet dygnet runt.  
  • Har du besvär som inte kan vänta ska du aldrig tveka att ta kontakt med vården. Om det är fara för livet, ring 112.  
Tillbaka till nyhetslistan