Region Västerbotten förbereder sig på en ökad smittspridning

Region Västerbotten ställer om delar av såväl hälso- och sjukvård som tandvård inför en förväntad ökning av både antalet smittade av covid-19 och behovet av inneliggande sjukhusvård. – Vi har på kort tid utökat antalet intensivvårdsplatser i länet, till exempel har vi färdigställt 13 nya platser för covid-patienter i Umeå som tar i bruk redan denna vecka, säger Johan Thunberg, verksamhetschef för Centrum för anestesi operation och intensivvård Västerbotten.

Presskonferens 31 mars
Vid tisdagens direktsända och teckentolkade presskonferens deltog Gunilla Persson, Johan Thunberg och Brita Winsa. Foto: Gabriella Bandling

Vid tisdagens direktsända presskonferens berättade Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare, Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, och Johan Thunberg bland annat om smittläget, hur vården i hela länet anpassas, samt om tillgången på intensivvårdsplatser.

– Nu kan vi konstatera att vi har en bekräftad samhällsspridning av covid-19 i hela Västerbotten, vilket betyder att några av de smittade inte längre kan kopplas till vare sig utlandsresor eller bekräftade fall, säger Gunilla Persson.

Behöver sjukhusvård

Region Västerbotten räknar med att antalet smittade ökar kraftigt den närmaste tiden och även om de allra flesta får lindriga symtom och kan ta hand om sig själva hemma kommer många att behöva sjukhusvård.

– En del av dessa behöver också intensivvård. Enligt erfarenheter, från både Sverige och andra länder, rör det sig i första hand om äldre personer och de med vissa underliggande sjukdomar, säger Gunilla Persson.

Region Västerbotten har, i samarbete med länets kommuner, utökat provtagningen som nu också gäller personal inom vård och omsorg och de som insjuknar på äldreboenden.

Stanna hemma i påsk

Gunilla Persson uppmanar återigen västerbottningarna att följa myndigheternas rekommendationer för att bromsa smittspridningen. Man ska stanna hemma när man är sjuk och håll sig isolerad tills man känner sig frisk och två dagar till.

Gunilla Persson har också ett budskap inför den kommande påskhelgen.

– Tänk dig verkligen för innan du reser till släkt och vänner i påsk, risken att sprida smittan vidare är stor. Visa omtanke om varandra, speciellt de äldre, och undvik fysiska besök. Ring istället det samtal du länge tänkt göra eller koppla upp dig på ett videosamtal, om det är möjligt.

Förändrat arbetssätt

Hälso- och sjukvården och tandvården i länet har till viss del förändrat sitt sätt att arbeta, både när det gäller patientkontakt och hur verksamheten organiseras.

– Till exempel har det satts upp bedömningstält vid akutmottagningarna i Lycksele och Umeå och Skellefteå är också på gång, där misstänkta covid-patienter kan skiljas från andra, berättar Brita Winsa.

– Med separerade vårdflöden kan vi ta hand om alla patienter, vi gör vad vi kan för att minska smittspridningen, säger hon.

Även tandvården i länet förändrar sin verksamhet och all planerad behandling för riskgrupper och personer äldre än 70 år ställs in. Även uppsökande verksamhet på skolor ställs in.

– Men de som inte uppvisar symtom behandlas som vanligt inom tandvården, förklarar Brita Winsa.

Kom till vården utan symtom

Även inom hälso- och sjukvården pågår en stor del av verksamheten som vanligt.

– Därför är det viktigt att den som inte har några luftvägssymtom också kommer till vården till sitt inbokade besök. Känner man sig osäker kan man kontakta den aktuella mottagningen, säger Brita Winsa.

– Till sist vill jag tacka all den fantastiska personal som både tar hand om inneliggande patienter och de som planerar inför den framtid som kommer, säger hon.

Ingen brist just nu

I Västerbotten finns för närvarande en god tillgång till både vårdplatser och intensivvårdsplatser. På tisdagen var det elva inneliggande patienter med covid-19, där fem kräver intensivvård.

– Vi har ingen brist på intensivvårdsplatser, men att vårda en patient som är sjuk i Covid-19 kräver mer på grund av skyddsåtgärderna som är kopplade till corona-smittan och ger en ökad belastning, säger Johan Thunberg.

Region Västerbotten har ställt in några planerade operationer som inte är akuta eller canceroperationer, för att frigöra resurser för kunna ta emot ett ökat antal inneliggande patienter.

– Vi har också byggt ett antal intensivvårdsplatser i Lycksele, Skellefteå och Umeå och med de 13 nya platserna för covidpatienter har vi ett 50-tal intensivvårdsplatser, med möjlighet att expandera ytterligare, säger Johan Thunberg.

Säkerställer materialförsörjningen

När det gäller materialförsörjning så finns det just nu tillgång till de viktigaste artiklarna som hör till personlig skyddsutrustning. Visir är en viktig del i skyddet för våra medarbetare och att det nu finns en lokal produktion är mycket uppskattat och ger tryggare leveranser ett tag framöver.

Tillgång till övrig utrustning påverkas av den globala situationen och leveranserna störs bland annat av handelshinder länder emellan. Region Västerbottens inköpare arbetar hårt med att säkra nödvändig utrustning och det finns alternativa lösningar för till exempel handsprit.  

– Men eftersom tillgången till olika produkter kan variera behöver vi fortfarande tänka klokt och hushålla där det går för att säkerställa en fördelning utifrån verksamheternas behov, säger Brita Winsa.

Fakta: Se hela presskonferensen på https://www.regionvasterbotten.se/play/alla-presskonferenser-om-covid-19

Tillbaka till nyhetslistan