Region Västerbotten har både vårdplatser och digitala lösningar

Region Västerbotten har just nu 254 bekräftade fall av covid-19. 20 personer kräver sjukhusvård varav 11 på intensivvårdsavdelning och 12 personer har avlidit i sviterna av smittan. I dagsläget finns inga rapporter om fler bekräftade fall på vård- och omsorgsboenden från kommunerna.

Generellt är antalet bekräftade fall högre längs kusten än inlandet. Skellefteå kommun har i dagsläget förhållandevis många bekräftade fall, och patienter i vården, jämfört med resten av länet. En faktor till detta kan vara att man tagit extra många tester i kommunen. Just nu är fördelningen ojämn men den kan förändras i olika faser av pandemin.

– När vi säger att Skellefteå kommun har flest antal smittade personer i länet är det baserat på hur många fall de har i förhållande till det totala invånarantalet, så egentligen har Umeå fler bekräftade fall men Skellefteå flest kopplat till kommunens storlek, berättar Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Trots en ökad smitta finns det ingen anledning att oroa sig för att besöka våra sjukhus och hälsocentraler. Region Västerbotten skiljer på patienter med covid-19, de som misstänkt bära på smittan och de som inte är smittade.

Region Västerbotten ser ett minskat antal personer som söker både akutvård och kommer till sina bokade besök.

– Det är jätteviktigt att alla som behöver hälso- och sjukvård kommer till oss. Det gäller alla akut sjuka, men särskilt de som har hjärtproblem eller symtom på stroke, eftersom det är viktigt att få hjälp så snabbt som möjligt för att begränsa skadorna. Att inte söka vård kan få allvarliga följder, påpekar Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Håll avstånd

Under helgen ökade trycket på caféer och restauranger i länet, framförallt vad gäller större folksamlingar på uteserveringar.

– Jag jobbar nära miljö-hälsoskydd och polisen kring tillsynen av restauranger i länet. Caféer och restaurangerna är skyldiga att följa föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning. De ska bland annat glesa ut avstånden mellan borden, förhindra köer och man får inte stå och dricka utan man måste sitta ner, berättar Gunilla Persson.

Inspektioner görs och är det så att föreskrifterna inte följs så måste den berörda verksamheten stänga och inte öppna förrän bristerna är åtgärdade.

– Njut av våren men på ett omtänksamt och ansvarsfullt sätt, lägger Gunilla Persson till.

Nya digitala lösningar

Sedan regionens första bekräftade fall av covid-19 i början av mars har krafttag för digitala lösningar i vården genomförts. Under onsdagen lanserades en chatbot på 1177 för att invånarna ska kunna skriva in sina frågor och få svar direkt. Om bara några veckor börjar Region Västerbotten stegvis införa mobil incheckning på sjukhusen via telefonen.

– Digitala lösningar bromsar smittan och underlättar för de invånare och patienter som vill använda dem. Mottagning Region Västerbotten är till exempel en app där patienter kan träffa vårdpersonal genom videobesök. Det finns möjlighet att skicka in meddelanden och bilder, berättar Brita Winsa.

I appen Mottagning Region Västerbotten finns idag cirka 15 mottagningar och ytterligare 15 läggs till inom kort.

Även ungdomsmottagningens app för dem mellan 13 och 22 år inkluderar videobesök och chatt. Appen erbjuder rådgivning om ångest och oro, stress, nedstämdhet, preventivmedel, könssjukdomar och mat och ätande.  

Samarbeten för material

Som vi konstaterat tidigare jobbar Region Västerbotten ständigt med att se till att det finns tillräckligt med både förbrukningsmaterial och skyddsutrustning och regionen testar hela tiden nya initiativ och kreativa lösningar.

– Det är en utmaning att möta behovet av material och veta hur behoven ser ut nästa vecka. Vi försöker arbeta mer proaktivt och hitta nya lösningar. En av utmaningarna är att alla arbetar med samma leverantörer. Därför har vi ökat samarbetet nationellt, regionalt och lokalt, berättar Tommy Svensson, servicedirektör i Region Västerbotten, och tillägger att genom nationella upphandlingar blir vi starkare och genom att ta stöd från lokal industri kan deras inköpare använda sina upparbetade kontakter.

Lokal produktion

– I Region Västerbotten gör personalen ett fantastiskt arbete för att lösa de situationer som uppstår. Ett exempel, för att kunna möta den bristen på skyddsförkläden ute i vården, tillverkar vi sedan i måndags egna förkläden, berättar Tommy Svensson.

I gymnastiksalen Regionens hus i Umeå jobbar ett stort antal regionanställda, som inte arbetar direkt i vården, varje vardag med att mäta upp, skära ut, svetsa ihop, kvalitetssäkra och paketera cirka 1 000 förkläden varje dag. Målet är att kunna producera 4 000 förkläden varje dag, fem dagar i veckan.

Det förbereds för en liknande tillverkning i både Skellefteå och Lycksele. Samtidigt pågår ett intensivt arbete att hitta leverantörer som i framtiden kan leverera de skyddsförkläden vi behöver. Men under tiden fortsätter vi med att tillverka våra egna.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan