NYHETER 2023-09-12

Så förebygger vi självmord tillsammans

Den 10 september uppmärksammas suicidpreventiva dagen, för att lägga fokus på arbetet med att förhindra självmord. Mycket arbete sker i Västerbotten. Region Västerbotten och kommuner i länet jobbar aktivt med att stärka den psykisk hälsa tillsammans med andra samhällsaktörer. Som privatperson finns det också mycket du kan göra för att hjälpa en människa som mår dåligt.

En kvinna som stöttar en annan kvinna.

Se varandra och ha ett skyddsnät på plats

Den offentliga sektorn har ett brett ansvar för att förebygga självmord. Insatser sträcker sig från hälsofrämjande arbete i skolan till psykiatrisk akutsjukvård. Det omfattar också förebyggande insatser i fysisk miljö så som att montera självmordsförhindrande broräcken vid högre broar.

Västerbottens kommuner och regionen har under året erbjudit sina medarbetare en rad olika utbildningar inom området, däribland “Våga Fråga” från den ideella organisationen Suicide Zero.

– Medarbetarna ska känna sig trygga i att möta människor i kris. Det är viktigt att ställa frågor om tankar eller planer på självmord, och att våga ta emot svaret. Allt för att kunna erbjuda rätt stöd från rätt instans, säger Samuel Arnfjell som är psykiatrisamordnare i Lycksele.

En länsgemensam suicidpreventiv strategi har arbetats fram, som ska förankras mot förslaget på den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention som tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och 24 andra myndigheter.

Samverkansprojektet ”Tala om självmord” har pågått under två år mellan Skellefteå kommuns socialtjänst och Region Västerbotten. Det fokuserar på gemensam kompetensutveckling och samarbete kring individer som har behov av stöd från båda verksamheterna.

Psykisk ohälsa lyfts med tunnbrödsbakning

För aktörer inom offentlig sektor är det viktigt att både skapa egna och samverka kring mötesplatser där psykisk ohälsa uppmärksammas.

Ett exempel på skapandet av en mötesplats är Tunnbrödsfestivalen som i bred samverkan anordnades i Åsele i maj på initiativ av föreningen Saga 45. Att varva föreläsningar kring psykisk hälsa med bland annat föreläsningar om skogsmaskiner och tunnbrödsbakning är ett sätt att lyfta psykisk hälsa i en ny kontext.

Vad kan vi alla göra?

Även som privatperson är det viktigt att våga öppna upp för ett samtal, trots att man kan känna en rädsla för vad man kan få veta. En vanlig myt är att det är farligt att prata om självmord för att det kan leda till att personen tar sitt liv. Men faktum är att ett samtal som ger möjlighet att sätta ord på tankar och känslor ofta leder till nya perspektiv där andra möjliga vägar framåt öppnar upp sig.
– Som medmänniska är du aldrig ansvarig för någon annans handlingar. Du kan däremot spela en betydelsefull roll genom att ställa frågor, lyssna på svaren och hjälpa personer till vården om det behövs, säger Sara Larsson, folkhälsosamordnare i Vindelns kommun.

Om du själv har tankar på att inte vilja leva

Om du själv har självmordstankar så är det bra att veta att du inte är ensam med denna typ av tankar och det finns hjälp att få.

Kontakt med hälso- och sjukvården

Kontakta hälsocentral eller sjukstuga om du har självmordstankar eller mår så dåligt att du har svårt att klara av vardagen

Om det är bråttom

Om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig eller om du har planer på att ta ditt liv ska du söka vård genast på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112.

Psykiatriska akutmottagningar

Umeå 090-785 65 00 (öppet dygnet runt)

Södra Lappland och Skellefteå:

090-77 19 19 (öppet 8.00-21.00). Övriga tider 090-785 65 00

Barn och unga

För barn och unga med psykisk ohälsa finns en samlad kontaktväg in till vården. Ring 1177 och välj knappval 2.

Stödlinjer och telefonjourer

1177.se/stodlinjer

Vad händer nära mig?

Är du intresserad av att veta vad som pågår i din kommun eller i regionen, ta kontakt med ansvarig tjänsteperson, förslagsvis via kommun- eller regionväxeln.

Länsarbetsgrupp för suicidprevention

Emma Wasara, Region Västerbotten
Jenny Lundberg, Bjurholm
Samuel Arnfjell, Lycksele
Doris Öhlund, Robertsfors
Josephine Gabrielsson, Sorsele
Marianne Paavola, Vindeln
Sara Larsson, Vindeln
Lina Tjärnström, Skellefteå
Daniel Burman, Storuman och Malå
Sabina Björk, Vilhelmina
Camilla Garefeldt, Dorotea
Mari-Louise Skoogh, Norsjö
Kevin Björnsdotter, Umeå
Daniela Holmberg, Åsele


Text: Daniel Marklund

Tillbaka till nyhetslistan