Sjukstugorna redo för covid-patienter

Vid inlandets sjukstugor finns möjlighet att ta både emot och vårda patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19, utan att vare sig personal eller andra patienter riskerar att smittas. – Vi ser över våra rutiner och förbereder oss utifrån de hygienriktlinjer som finns, säger Erika From, verksamhetschef vid Storumans sjukstuga.

Vid inlandets sjukstugor finns möjlighet att ta både emot och vårda patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19, utan att vare sig personal eller andra patienter riskerar att smittas.

– Vi ser över våra rutiner och förbereder oss utifrån de hygienriktlinjer som finns, säger Erika From, verksamhetschef vid Storumans sjukstuga.

Utanför sjukstugorna i Storuman och Tärnaby finns sjukvårdstält uppställda, redo att ta emot och skilja på patienter med misstänkt covid-19 och övriga som söker vård.

– I vissa sjukstugor finns också rum med slussar och vi ser över möjligheterna att utvidga denna typ av vård. När det blir aktuellt ska vi kunna ta emot och vårda covid-patienter på ett säkert sätt, säger Erika From.

Avstå från resa

Inför den stundande påsken uppmanas västerbottningarna att noga överväga om en resa till fjällen är nödvändig.

– Vi tar naturligtvis hand om alla som behöver vård, men vi är både glada och tacksamma om man avstår från att åka, säger Peter Berggren, distriktsläkare i Storuman och områdeschef för närsjukvården för Lycksele och södra Lappland.

Uppdaterade råd

I går uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina allmänna råd när det gäller spridningen av covid-19 i samhället. Det handlar bland annat att alla verksamheter numera är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning, till exempel information till allmänheten.

Detta gäller naturligtvis också för Region Västerbotten som med annonser, inlägg på sociala medier, presskonferenser, pressmeddelanden, affischer och anslag vid länets vårdinrättningar kontinuerligt informerar om covid-19.

– De nya riktlinjerna innehåller inga nya rekommendationer, men tydliggör medborgarnas ansvar och organisationernas skyldigheter, säger Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare.

Dagliga uppdateringar

Från och med nu publicerar också Region Västerbotten dagliga uppdateringar av det aktuella vårdläget med anledning av covid-19.

På Region Västerbottens webbplats anges antalet bekräftade fall, antalet patienter som kräver sjukhusvård samt antalet av dessa som vårdas på intensivvårdsavdelning den aktuella dagen.

https://www.regionvasterbotten.se/coronavirus/aktuellt-vardlage-i-region-vasterbotten-covid-19

Under helgdagar uppdateras inte informationen, den kommer först nästkommande arbetsdag.

Tillbaka till nyhetslistan