Tillfälligt stopp i provtagning av personal

Provtagning för covid-19 för personal måste tillfälligt upphöra från och med lördagen den 18 april på grund av brist på provtagningspinnar.

Från detta datum kan vi inte som tidigare provta personal frikostigt, vilket innebär ett undantag från gällande rutin. Observera att även sjukvårdspersonal kan få allvarlig covid-19 och att personal som får allvarliga symptom ska söka vård som patienter för att få en medicinsk bedömning. Dessa kommer att provtas utifrån medicinskt behov vid bedömningen, de ska erbjudas lika god handläggning som alla andra patienter. Även provtagning av personal i samband med smittspårning ska fortsätta. Provtagning av patienter ska fortsätta som tidigare och ska inte inskränkas jämfört tidigare.

Region Västerbotten arbetar intensivt med att få fram mer provtagningspinnar och vi kommer att återgå till att provta personal enligt rutin så snart vi säkrat tillgång på mer material.

Tillbaka till nyhetslistan