Tre nya dödsfall i Västerbotten till följd av covid-19

Tre nya dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats idag. Det rör sig om en person vid ett vård- och omsorgsboende i Vindelns kommun, en person vid ett vård- och omsorgsboende i Malå kommun samt en patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen, IVA, vid Norrlands universitetssjukhus. Totalt har fyra personer avlidit till följd av covid-19 i Västerbotten.

Patienten som avlidit vid Norrlands universitetssjukhus var i 80-åldern och vårdades vid IVA. Patienten avled den 9 april.

Personen som avlidit vid boende i Vindelns kommun var i 90-årsåldern och vårdades isolerat vid boendet. Personen avled den 9 april.

Personen som avlidit vid boende i Malå kommun var i 80-årsåldern och vårdades isolerat vid boendet. Personen avled den 7 april.

Samtliga avlidna hade underliggande sjukdom.

– Vi har en samhällsspridning i länet och under den senaste veckan har flera fall av covid-19 konstaterats vid vård- och omsorgsboenden. Vi måste göra allt för att bromsa smittspridningen i samhället och skydda de äldre och sköra som löper störst risk för svår sjukdom, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Av hänsyn till närstående och med tanke på patientsekretessen lämnar Region Västerbotten inte några ytterligare uppgifter om de avlidna.

Tillbaka till nyhetslistan