Två nya dödsfall i Västerbotten till följd av covid-19

Under söndagen rapporterades två nya dödsfall till följd av covid-19 i länet. Det rör sig om en patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen, IVA, vid Skellefteå lasarett samt en person som vårdades i sitt hem inom den kommunala hemsjukvården i Skellefteå. Totalt har sju personer avlidit till följd av covid-19 i Västerbotten.

Under söndagen rapporterades två nya dödsfall till följd av covid-19 i länet. Det rör sig om en patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen, IVA, vid Skellefteå lasarett samt en person som vårdades i sitt hem inom den kommunala hemsjukvården i Skellefteå. Totalt har sju personer avlidit till följd av covid-19 i Västerbotten.

Personen som vårdades på IVA vid Skellefteå lasarett var i 70-åldern och avled den 11 april.

Personen som vårdades inom den kommunala hemsjukvården var i 90-årsåldern och avled i sitt hem den 10 april.

Båda personerna hade underliggande sjukdom.

Av hänsyn till närstående och med tanke på patientsekretessen lämnar Region Västerbotten inte några ytterligare uppgifter om de avlidna.

Tillbaka till nyhetslistan