Två personer avlidna av covid-19

Under det senaste dygnet har det rapporterats att ytterligare två personer har avlidit i Västerbotten till följd av covid-19. Det rör sig om en patient som vårdades vid intensivvårdsavdelningen, IVA, vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå samt en person som avled i sitt hem. Totalt har 10 personer avlidit i Västerbotten till följd av covid-19.

Personen som avled på IVA vid Norrlands universitetssjukhus var i 70-årsåldern. Personen som avled i sitt hem var i 60-årsåldern.

Båda personerna hade bakomliggande sjukdomar.

Av hänsyn till närstående och med tanke på patientsekretessen lämnar Region Västerbotten inte några ytterligare uppgifter.

Tillbaka till nyhetslistan