NYHETER 2020-10-29

Utökad rekommendation av munskydd

Region Västerbotten förlänger rekommendationen för besökare och personal på vård- och omsorgsboenden i Umeå kommun till att gälla även under november. – Smittläget i kommunen gör att vi bedömer att munskydd som tillägg till andra åtgärder är nödvändig för att minska risken för smittspridning, säger Maria Marklund, hygienöverläkare och chef Vårdhygien Västerbotten.

Antalet bekräftade fall med covid-19 fortsätter att öka i Västerbotten. Under föregående vecka togs 5131 tester i regionen varav 71 personer testades positivt. Endast fem av dessa personer tillhör riskgrupp.

– Även under denna vecka har vi sett en ökning. Till onsdagen hade vi den högsta siffran sedan vi började mäta våra bekräftade fall, det var då 45 nya positiva fall i regionen. Vi har inte tagit fler prover än tidigare, vilket visar på att vi måste hålla rekommendationerna allt striktare, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Region Västerbotten jobbar intensivt med uppföljningsarbetet av bekräftade fall och smittspårar samtliga personer. De som bor med någon som har bekräftad covid-19 får egna förhållningsregler och kontaktas av smittspårare och rekommenderas provtagning i de fall där det är aktuellt.

– Det är viktigt att du som provtar dig stannar hemma från jobb och skola och undviker sociala kontakter i väntan på provsvar. Det är viktigt att man stannar hemma, även om man bara har milda symtom, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

– Erfarenheter från senaste veckans smittspårningar visar att vi kan bromsa smittspridningen med de befintliga rekommendationer som finns – det behövs inget nytt i nuläget. Det som behövs är ökad följsamhet till de befintliga råden, framför allt när det gäller att hålla distans, eftersom smittan kan dyka upp var som helst, säger Stephan Stenmark.

Fortsatt rekommendation om munskydd

Den rekommendation som gällt angående munskydd på vård- och omsorgsboenden i Umeå kommun fortsätter att gälla även under november. Under onsdagen informerades verksamhetschefer på kommunens vård- och omsorgsboenden av Region Västerbotten.

– Vi rekommenderar vård- och omsorgsboenden att fortsätta använda munskydd en månad till utifrån den ökade smittspridningen i kommunen, berättar Maria Marklund, hygienöverläkare och chef Vårdhygien Västerbotten.

Att använda munskydd är ett tillägg till befintliga rutiner för besök inom vård- och omsorgsboenden i länet. Det är fortsatt lika viktigt att hålla fysisk distans och vara noga med handhygienen. Rekommendationen kommer att utvärderas i slutet av november.

– Vi följer vårdhygiens rekommendationer vilket innebär att all personal fortsätter att använda munskydd och besökare rekommenderas detsamma, berättar Annelie Sjöberg, biträdande verksamhetschef, vård- och omsorgsboende, Umeå kommun.

Munskydd för personal vid influensavaccination

Smittskydd och vårdhygien rekommenderar att den vårdpersonal på hälsocentralerna i Västerbotten som ger influensavaccination till personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av influensa ska använda munskydd enligt befintliga rutiner för munskyddsanvändning.

– Detta är en ytterligare åtgärd utöver de normala hygienrutinerna vid vaccination för att minska risken för smittspridning och för att de invånare som ska vaccineras ska känna sig trygga när de kommer till vaccinationen, säger Maria Marklund.

Tillbaka till nyhetslistan