Kontaktuppgifter

Miljö Västerbotten är regionens stödfunktion för miljöfrågor och kemiska produkter och finns som stabsfunktion inom basenheten Inköp.

Miljö Västerbotten handlägger myndighetsfrågor kopplade till miljöbalken för sjukhusen, utgör stöd till regionsledning och regionens verksamheter i miljöfrågor t.ex. utbildningar, stöd vid upphandlingar och driver olika projekt för att genomföra regionens miljöpolicy. De är också verksamhetens stöd när det gäller kemiska arbetsmiljörisker.

Miljösamordnare och säkerhetsrådgivare
för farligt gods Karin Modig
karin.modig@regionvasterbotten.se
070-246 19 86

Miljösamordnare Susanne Bergström
susanne.bergstrom@regionvasterbotten.se
0910-771887, 070- 313 15 32

Miljösamordnare Eva-Lotta Emanuelsson
evalotta.emanuelsson@regionvasterbotten.se
076-135 39 94

Miljösamordnare Maria Eriksson 
maria.u.eriksson@regionvasterbotten.se 
073-841 25 24