GSTC - en metod för hållbarhet

Region Västerbotten turism (RVT) verkar för en hållbar utveckling av besöksnäringen i Västerbotten och har sedan 2015 arbetat med Global Sustainable Tourism Council's (GSTC) metodik som ett verktyg för hållbar turism.

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) är ett globalt råd som initierades av FN, de upprättar och förvaltar globala standarder för hållbar turism med syfte att öka kunskapen inom området bland offentliga och privata aktörer. GSTC's kriterier för hållbar turism är organiserade efter fyra huvudpelare; effektiv hållbarhetsplanering, maximala sociala och ekonomiska fördelar för lokalsamhället, framhäva kulturarvet och reducera miljöpåverkan. Region Västerbotten Turism är medlem i GSTC och kriterierna ligger till grund för initatitvet Västerbotten Experience som är en metod för att arbeta med hållbar turism i praktiken.  

logotyp gstc svart