NYHETER 2022-03-10

Region Västerbotten Turism bjuder in till nationell konferens

På temat ”Hållbar besöksnäring i praktiken” anordnar Region Västerbotten Turism en nationell konferens den 22 mars. Konferensen är digital och vänder sig till besöksnäringens aktörer i både privat och offentlig sektor.

– Västerbotten ligger i framkant när det gäller hållbar turism och jag hoppas att vi genom konferensen kan få fler att se att det är låga trösklar för att komma i gång, säger Sirpa Kärki, turismstrateg på Region Västerbotten och en av konferensens moderatorer.

 

Om konferensen

Randy Durband, VD för Global Sustainable Tourism Council (GSTC) och Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson deltar i programmet. Medverkar gör även jämlikhetskonsulterna Vkna som talar om vinster och arbetssätt kopplat till ökad tillgänglighet, samt företag som delar med sig av egna erfarenheter av praktiska hållbarhetsåtgärder. Det blir även inspel från Centrum för besöksnäringsforskning, Högskolan Dalarna samt diskussioner kring biologisk mångfald och kulturarv.

Hållbar besöksnäring i praktiken
Datum: 22 mars
Tid: 9:15-14:00
Plats: Digitalt

För mer information och anmälan: Hållbar besöksnäring i praktiken - vasterbottenexperience.se

– Bland de som redan är anmälda till konferensen finns aktörer från hela landet. Hållbarhet ser inga gränser, vi måste jobba tillsammans, säger Sirpa Kärki.
 

 

Västerbotten Experience

Genom metoden Västerbotten Experience har Västerbottens arbete med hållbar utveckling av besöksnäringen uppmärksammats både nationellt och internationellt. Västerbotten Experience är ett samarbete där Region Västerbotten Turism samlar besöksnäringsföretag, destinationsorganisationer och kommuner för att tillsammans göra verklighet av hållbarhetspratet. Idag är fler än 80 verksamheter anslutna. Region Västerbotten Turism inledde arbetet 2015 och arbetssättet baseras på de kriterier för hållbar turism som tagits fram av den globala organisationen GSTC:s (Global Sustainable Tourism Council).

 


För mer information
Annika Sandström
Regionturismchef, Region Västerbotten
070-550 16 08, annika.sandstrom@regionvasterbotten.se

 

Tillbaka till nyhetslistan