NYHETER 2022-05-05

De centrala vaccinationsmottagningarna stänger över sommaren

Under sommaren kommer möjligheten att vaccinera sig mot covid-19 vara kraftigt begränsad jämfört med i dag. Invånare rekommenderas därför att passa på nu.

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare och Ronny Lestander, vaccinationssamordnare.

Under sommaren kommer de centrala vaccinationsmottagningarna att hålla stängt. Vaccinationscentrum i Skellefteå fortsätter vaccinera fram till midsommar, medan mottagningen på campus i Umeå stänger efter den 27 maj.  

– Vi har inte möjlighet att upprätthålla samma höga kapacitet under sommaren. Hälsocentralerna kommer också ha mycket begränsade möjligheter att vaccinera. Passa på nu när det finns gott om lediga tider och möjlighet till drop in, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare i Region Västerbotten. 

Vaccinationscentrum Skellefteå öppnar igen efter sommaren. I Umeå är det ännu inte klart var eller när vaccinationsmottagningen öppnar efter sommaren. 

– Vi räknar med att fler kommer behöva en till dos i höst och då behövs centrala vaccinationsmottagningar i både Skellefteå och Umeå, säger Ronny Lestander. 

Viktigt att fylla på med vaccin 

Pandemin är i en ny fas, men vaccination spelar fortfarande en mycket viktig roll. I dagsläget har 71 procent av befolkningen som är 18 år eller äldre vaccinerat sig med en tredje dos. 47 procent av alla i länet som är 70 år eller äldre har dessutom fått en fjärde dos. 

– Jag rekommenderar alla att vaccinera sig med de doser som erbjuds. Det kommer att komma nya perioder med högre smittspridning och för att behålla skyddet mot allvarlig sjukdom behöver du fylla på med vaccin, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten. 

En tredje dos kan också underlätta vid utlandsresor, eftersom vissa länder kräver covidbevis vid inresa. För personer som är 18 år eller äldre får den senaste dosen inte vara äldre än 270 dagar, vilket motsvarar knappt nio månader.  

– Ska du resa utomlands i sommar är det bäst att vaccinera sig nu. Annars kan det dröja innan du får en tid, och det är inte säkert att du hinner vaccinera dig och få ett nytt covidbevis innan resan, säger Ronny Lestander. 

Tillbaka till nyhetslistan