NYHETER 2021-04-06

Färre smittade av covid-19 och nytt vaccinationsmål även i Västerbotten

I Västerbottens län fortsätter antalet covidsmittade att minska. Förra veckan bekräftades 467 personer med viruset via provtagning. – Även om vi ser en nedgång så är det fortsatt lika viktigt att vi bromsar smittspridningen genom att följa rekommendationerna. Det gäller oavsett var i länet du befinner dig eller om du jobbar eller är påskledig, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Under förra veckan var provtagningen öppen endast fyra dagar. Sammanlagt analyserades 9 343 prover och av dessa visade 5,0 procent på ett positivt resultat. Det betyder att 467 personer bekräftades med viruset i länet. I Umeåområdet bekräftades 219 personer med viruset, i Skellefteåområdet 195 personer, i södra Lappland 21 personer och 28 personer med folkbokföringsadress utanför regionen.

– Jag tror att minskningen beror på följsamhet till rekommendationerna och ett visst inslag av färre tagna prover. Vi ska komma ihåg att antalet prover fortsatt är på en hög nivå även med förra veckans data, berättar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Länet är fortfarande drabbat av en hög andel av den brittiska virusvarianten som bidrar till en ökad smittspridning.

– Det är nu färre positiva fall i alla åldersgrupper och smittspårningen visar att de flesta personer smittats på arbetsplatser, i familjer och privata sociala sammanhang, säger Stephan Stenmark.

Vaccinering mot covid-19

Det kommer frågor till Region Västerbotten om vissa sjukdomar eller läkemedelsbehandlingar och vaccin. Det gäller främst personer som tidigare har haft blodpropp av något slag, tar blodförtunnande medicin eller en medicin för att förebygga blodproppar. Dessa kan vaccineras med samtliga godkända vaccin mot covid-19. Det går inte att välja vilket vaccin man får.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten har i en särskild utredning konstaterat att det inte finns någon ökad förekomst av blodproppar bland de som vaccinerats med det.

Läkemedelsverket och EMA undersöker om det finns ett samband mellan Astra Zenecas vaccin och en ovanlig kombination av blodproppar och blödningar. Detta har setts hos ett fåtal personer som är under 65 år och är inte samma typ av blodproppar som nämns ovan.

Uppdaterad tidplan i länet

Med anledning av ett lägre antal vaccindoser än vad som först utlovats från vaccintillverkarna levererats och förändringar i leveransprognoser, tecknade Sveriges kommuner och regioner, SKR och regeringen i förra veckan en ändringsöverenskommelse kring vaccinationsmålet.

Mot bakgrund av detta har en justering i tidplanen för vaccinationerna mot covid-19 i Västerbotten gjorts. Fas 4 kommer att pågå mellan maj och augusti. Det innebär att personer som ska vaccineras i denna fas får sin första dos vaccin under denna period. Tidplanen kan justeras ytterligare utifrån uppdaterade leveransplaner och besked om Astra Zenecas vaccin även kan ges till personer under 65 år.

Tillbaka till nyhetslistan