NYHETER 2020-09-17

Ingen ökad smittspridning på Campus Umeå vid terminsstart

När resultaten nu sammanställts av Folkhälsomyndigheten står det klart att förekomsten av covid-19 bland studenter och medarbetare på Campus Umeå var mycket låg vid terminsstart och att smittspridningen heller inte ökade när undervisningen återigen blev campusbaserad med inresande från hela landet.

För att öka kunskapen om hur covid-19 sprids undersöktes förekomsten av sjukdomen bland studenter och medarbetare under perioden 31 augusti-14 september i en så kallad prevalensundersökning. Alla studenter och medarbetare med svenskt personnummer som befann sig vid Campus Umeå vid terminsstart erbjöds delta i undersökningen, som omfattade egenprovtagning för covid-19 vid ett eller två tillfällen, samt enkätfrågor som besvarades i samband med provtagning.

Endast 6 av de 9907 individer som deltog hade en aktiv infektion med covid-19 under nämnd tidsperiod. Dessa fick information om vilka restriktioner och förhållningsregler som gäller. De kontaktades också av läkare och smittspårning gjordes. En av effekterna av smittspårning är att bryta smittkedjor.

– Det är värdefullt för Umeå universitet och för andra lärosäten att veta att smittspridningen inte ökade vid terminsstarten. Det verkar gå att kombinera ett campus som sjuder av liv och erbjuder undervisning med att hålla tillbaka smittspridning, när den också avtar i det omgivande samhället, säger Anders Johansson, projektledare för studien och hygienöverläkare i Region Västerbotten.

– Det är mycket glädjande att vi har hittat så få fall och att vi inte ser tecken till någon ökning under undersökningen. Men det är fortsatt lika viktigt att följa rekommendationerna för att motverka smittspridning framöver. Studenter och personal som får symtom ska stanna hemma och hänvisas till Region Västerbottens erbjudande om provtagning, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

6703 av 9907 lämnade i prov vid två olika tillfällen. Ungefär två tredjedelar av deltagarna var studenter och resterande medarbetare. Drygt hälften av deltagarna var födda på 1990-talet. Nästan alla deltagare hade de senaste två veckorna befunnit sig i Sverige och ungefär 40 % utanför Västerbotten.

– Vi är glada att så många studenter och medarbetare deltagit. 16 000 provtagningar har genomförts, vilket är en bra siffra med tanke på att många fortfarande jobbar och studerar hemifrån, säger Anders Johansson.

Undersökningen genomfördes på uppdrag av Folkhälsomyndigheten av Region Västerbotten, Umeå universitet och Försvarsmakten. Analyserna genomfördes på Nationellt pandemicenter i Stockholm.

Mer detaljerade resultat, inklusive de från den symtomenkät som deltagarna besvarare, kommer framöver att presenteras i rapportform av Folkhälsomyndigheten.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats
Egenprovtagning i Västerbotten på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan