NYHETER 2020-12-14

Kraftig ökning av bekräftade fall i Umeå

Förra veckan testades 991 personer positivt för covid-19 i Västerbotten. Sedan de första bekräftade fallen i mars har sammanlagt 6 306 personer testats positivt och 63 personer har avlidit till följd av covid-19.

– Vi ser återigen en ökning av antalet fall. Det är mycket bekymmersamt och majoriteten av alla fall är i Umeå som just nu ökar mest. Den största ökningen sker inom åldersgrupperna 0–18 och 19–39 år, berättar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Nya nationella råd

– Ökningen bland unga i Umeå är mycket oroande. Nu är det dags att ta ett krafttag med de nya nationella råden som börjar gälla idag, säger Stephan Stenmark och förtydligar att det gäller alla, oavsett ålder eller bostadsort. Varje individ måste se sitt ansvar och ta möjligheten att bromsa smittspridningen.

Det stora antalet bekräftade fall under föregående vecka betyder att smittskyddsenhetens smittspårare har ett högt tempo.

– Vår personal smittspårar sju dagar i veckan från morgon till kväll. Det är fantastiska medarbetare som bidrar till att bromsa smittan. Men för att förhindra fler fall av allvarlig sjukdom och dödsfall behöver alla som vistas i Västerbotten hjälpas åt. Fortsatt gäller att träffa få människor och att hålla avstånd, säger Stephan Stenmark och hänvisar till de nya råden som börjar gälla idag.

De nya nationella råden finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Tillbaka till nyhetslistan